Americká jaderná elektrárna Nine Mile Point spouští projekt pro zajištění soběstačnosti zásobování vodíkem

V rámci demonstračního projektu výroby vodíku má být v jaderné elektrárně Nine Mile Point společnosti Exelon Generation ve státě New York instalován kontejnerový elektrolyzér Proton Exchange Membrane (PEM). Jednotka bude dodávat vodík potřebný pro řízení chlazení turbíny a chemické procesy v provozu.

Společnost Exelon Generation oznámila, že obdržela grant od amerického ministerstva energetiky (DOE) na výzkum potenciálních výhod výroby vodíku přímo v provozu elektrárny Nine Mile Point. Společnost bude spolupracovat s společností Nel Hydrogen, a výzkumnými ústavy Argonne National Laboratory, Idaho National Laboratory a National Renewable Energy Laboratory za účelem demonstrace integrované výroby, skladování a běžného používání vodíku v závodě.

Elektrolyzér PEM bude instalován v provozu elektrárny a provoz by měl být zahájen v roce 2022. Bude využívat stávající systém skladování vodíku v elektrárně a podpůrnou infrastrukturu. Společnost Exelon Generation poznamenala, že množství bezpečně uloženého vodíku v lokalitě se v důsledku této iniciativy výrazně nezmění a zaměstnanci závodu jsou plně připraveni podpořit projekt s využitím stávajících technologických postupů.

Projekt je financován odbory Ministerstva energetiky Spojených států amerických pro technologie vodíku a palivových článků prostřednictvím programu H2@Scale. H2@Scale je projekt, který sdružuje soukromé společnosti a státní správu, aby pokročily ve vývoji cenově dostupné výroby, přepravy, skladování a využívání vodíku. Projekt má umožnit dekarbonizaci energetiky a přispět k rozvoji používání vodíku v dalších odvětvích.

Norská společnost Nel ASA oznámila, že její dceřiná společnost Nel Hydrogen USA obdržela od „přední energetické společnosti v USA“ kontrakt ve výši 2,6 milionu USD na dodávku elektrolyzéru PEM MC250 o výkonu 1,25 MW, který bude instalován v jaderné elektrárně, aby plně pokrýval požadavky výroby vodíku na chlazení turbíny a řízení chemických procesů.

Společnost Nel uvedla na trh kontejnerové elektrolyzéry PEM MC250 a MC500 v únoru tohoto roku s tím, že představují automatizované generátory vodíku třídy MW, které využívající modulární kontejnerovou konstrukci pro snadnou instalaci a integraci do provozu. Americké ministerstvo energetiky od projektu očekává první praktické zkušenosti a ověření ekonomické udržitelnosti výroby vodíku v jaderných elektrárnách a jeho využití, coby bezemisního zdroje energie.

Foto: Exelon

Související články