Specializovaný kurz AKADEMIE APTI revizního technika a obsluh parních a horkovodních kotlů 3. a 4. třídy

Do programu AKADEMIE APT byl zařazen dvoudenní intenzivní prezenční kurz pro revizní techniky a obsluhy parních a horkovodních kotlů 3. a 4. třídy zaměřený na přípravu ke zkouškám u TIČR. Kurz proběhne ve dnech 3.-4. května 2023 ve školícím centru BTK v Komořanech. Na rozdíl od ostatních kurzů, které mají roční periodicitu je tento organizován jednou ročně.

Osnova kurzu

Legislativa: Zákony, nařízení vlády a vyhlášky

Rozdělení kotlů, konstrukce a hlavní části kotlů, pomocná zařízení kotlů, úprava vody

Fyzika kotlů, paliva , základy spalování,

Bezpečnostní a tlaková výstroj kotlů

Provoz, obsluha, a údržba kotlů III. a IV. třídy, poruchy kotlů, měření, regulace, účinnosti a ztráty kotlů, seznámení s riziky a bezpečnosti práce v kotelnách

Fyzikální vlastnosti plynných paliv, vlastnosti topných plynů, plynná paliva, plynové hořáky, zabezpečovací zařízení; provoz a obsluha plynové kotelny, zkouška znalostí pro obsluhu zařízení pro potřebu plynu spalováním; první pomoc při otravě CO, popálení a úrazu elektrickým proudem.

Rozbor testových otázek ke zkoušce TIČR, písemné ověření znalostí z obsluhy kotlů III. a IV. třídy

Podrobnější informace:

Program kurzu
Organizační pokyny pro přihlášené účastníky
Požadavky TIČR na doklady k ověření odborné způsobilosti

Poplatky TIČR

Přihlásit se lze on-line vyplněním internetového formuláře:

Přihláška on-line

Související články