Kutná Hora opět hostila konferenci zaměřenou na bezpečný provoz VTZ

Ve dnech 21. a 22. září 2021 proběhla konference Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech. Stěžejním tématem akce byla příprava prováděcích předpisů k zákonu č. 250/2021 Sb. pro jednotlivé skupiny vyhrazených technických zařízení. Na akci vystoupili jak inspektoři se zaměřením na vyhrazená zařízení OIP, zástupci organizace pověřené odborným dozorem, tedy TIČR a také přední odborníci působící v soukromé sféře.

Musím zdůraznit, že letošní ročník nebylo vůbec jednoduché připravit a zorganizovat, ale že se navzdory všem nejistotám a nelehké situaci, která v odvětví kongresové turistiky teď panuje, podařilo realizačnímu teamu bezchybně zorganizovat akci na špičkové odborné a společenské úrovni. Svědčí o tom jak zájem odborné veřejnosti, která zcela zaplnila kapacitu v sále, tak kladné ohlasy a děkovné zprávy, které v tuto chvíli dostávám.
Chtěl tedy bych touto cestou poděkovat nejen všem spokojeným účastníkům, lektorům, členům organizačního výboru konference, personálu všech hotelů v Kutné Hoře, ve kterých se akce organizovala, ale v neposlední řadě také členům realizačnímu teamu Medim, spol. s r.o. za osobní nasazení, s jakým k organizaci akce přistoupili.

Děkuji všem a již teď se velmi těším na setkání na příštím ročníku konference v Kutné Hoře, jehož přípravu právě zahajujeme!

Jan Lhotský, MBA, předseda pracovní skupiny APTI pro informatiku a vzdělávání, jednatel Medim, spol. s r.o.

Kongresový sál zaplněný do posledního místa svědčí o tom, že tato témata jsou pro odbornou veřejnost velmi aktuální a zajímavá a organizátorovi, společnosti Medim, spol. s r.o. se podařil sestavit nadmíru poutavý odborný, ale i společenský program.

Ing. Roman Řezáč, odborný garant pro tlaková zařízení z Technické inspekce České republiky účastníkům představil aktuální návrh nařízení vlády pro provoz tlakových zařízení.

Ing. Valtr Sodomka, soudní znalec z Komínové asociace APOKS, z.s. vystoupil s přednáškou Metodika realizace společných komínů při výměně plynových spotřebičů v bytových domech. Odvod spalin, z pohledu připravované legislativy

Přípravný výbor konference věnoval také pozornost novým technologiím a výzvám, které v oboru VTZ přinese přechod na bezemisní energetiku. Ing. Vladimír Dynda, CSc., jednatel společnosti APT, spol. s r.o. Praha prezentoval na konferenci své mnohaleté zkušenosti s výstavbou a provozem plnících stanic stlačeného vodíku, LPG a CNG.

Ing. Václav Pekař, CSc. vystoupil v programu s přednáškou na téma Dovolené vady při provozu tlakových zařízení podle norem ASME. Zároveň také mohl konečně oficiálně pokřtít svou publikaci JAK NA POTRUBÍ, kterou společnost Medim, spol. s r.o. vydala na sklonku roku 2020.

Konference Provoz vyhrazených technických zařízení byla první akcí po nucené přestávce, takže byla zároveň skvělou příležitostí k předání ocenění TLAKAŘ ROKU 2020, které se nemohlo z důvodu vládních nařízení uskutečnit v programu 20. odborného fóra TLAK 2020, které bylo uspořádáno formou několika webových seminářů. „Tlakařského Oscara“ a TLAKAŘEM ROKU 2020 se tedy stal Ing. Roman Řezáč, který na Technické inspekci České republiky působí již mnoho let jako odborný garant pro tlaková zařízení. Gratulujeme!

Společenský večer pak obohatilo poutavé vystoupení skupiny historického šermu Páni z Kolína, jehož členové účastníkům konference představili vývoj sečných i palných zbraní od středověku až do konce první světové války.

Výbornou atmosféru společenského večera vytvořila také dívčí skupina Querela, která vystoupila s pásmem ukázek středověkých písní a tanců.

Na závěr lze říci, že tato konference navázala na předchozí úspěšný ročník, více než úspěšně splnila svůj účel a byla po všech stránkách velmi kladně hodnocena. Již teď se těšíme na další ročník této akce!

Související články