Metodická příručka “Realizace společných komínů při výměně plynových spotřebičů v bytových domech”

Partnerská Komínová asociace – APOKS vydala novou publikaci, která je určena všem, kdo řeší aktuální otázku výměny starých plynových kotlů v bytových domech. Publikace je rozdělena celkem do šestnácti kapitol a provádí vlastníka domu, SVJ nebo družstvo procesem realizace výměny spotřebičů napojených do společného komínu. Primárním cílem je přitom podat problematiku tak, aby vlastník nemovitosti byl schopen provádět klíčová rozhodnutí bez nutnosti placených konzultací.

Publikace si dovoluje nastínit možnost optimálního postupu, a to bod po bodu, jak může postupovat majitel nebo majitelé bytového domu v situaci, kdy řeší výměny plynových spotřebičů ve svých objektech. Publikace je rozdělena do celkem šestnácti kapitol v sedmi částech a provádí vlastníka domu, SVJ nebo družstvo postupně procesem realizace výměny spotřebičů napojených do společného komínu. Primárním cílem je přitom podat problematiku tak, aby vlastník nemovitosti byl schopen provádět klíčová rozhodnutí bez nutnosti placených konzultací.

Stručný obsah publikace:

  • V části jedna je zpracována otázka, proč je výměna spotřebičů nutná a jaké podklady je třeba shromáždit pro rozhodování.
  • V části dvě postup vyhodnocení, zda lze stávající komín použít i pro nové spotřebiče.
  • V části tři jsou předloženy základní varianty řešení v případě, že stávající komín nevyhovuje.
  • V části čtyři je popsán ideální průběh přípravy stavby.
  • V části pět navazující realizace, a to od projektu, výběru zhotovitele až po samotnou stavbu.
  • V části šest jsou popsány provozní povinnosti vlastníka související s uvedením do provozu a následnými kontrolami.
  • A konečně část sedm představuje závěrečné shrnutí.

Snahou autorů je především povzbudit a motivovat čtenáře k včasnému řešení dané problematiky a současně naznačení cesty, jak předejít případným problémům.


Metodickou příručku můžete objednat zde na stránkách APOKS

Ilustrační foto Jonas DenilUnsplash

Související články