Metrostav se zaměřuje na energetiku. Dokončil zařízení na zachytávání rtuti v teplárně Mělník

Výstavbu dvou odsiřovacích linek všech šesti výrobních bloků Teplárny Energotrans (bývalé Elektrárny Mělník I) právě dokončila v dubnu 2020 firma DIZ Bohemia, dceřiná společnost Metrostavu. V březnu byly úspěšně ukončeny provozní zkoušky nové technologie. Díky investici přes 1,5 miliardy korun splní teplárna nový evropský emisní limit na oxid siřičitý. Zařízení pracující na principu mokré vápencové vypírky významně sníží i emise tuhých znečišťujících látek a anorganických sloučenin chloru a fluoru. V průběhu výstavby získal Metrostav ve stejné teplárně ještě jednu zakázku, která svým významem přesahuje české obzory. Jde o unikátní zařízení na zachytávání rtuti.  

Systém odsíření tvoří čerpadlovna, dva absorbéry, schodišťová věž s výtahovou šachtou, kouřovody, ventilátory, budova odvodnění, elektrorozvodny a mnoho dalších prvků. Princip fungování je jednoduchý – v absorbérech se rozstřikuje vápencová suspenze, na níž se chemicky naváže oxid siřičitý a jeho koncentrace ve spalinách tak významně klesá. Díky odsíření se teplárna stává i významným přispěvatelem do cirkulární ekonomiky. Jako vedlejší produkt totiž vzniká sádrovec, který se využívá ve stavebnictví.

„Zakázku jsme získali v podmínkách veřejného výběrového řízení i díky dobře odvedené práci při komplexní obnově Elektrárny Prunéřov II a zkušenostem z rekonstrukce žatecké teplárny. Mělnický projekt nabídl řadu technologických lahůdek, především přestavbu 140 m vysokého komína za pomocí největších jeřábů v ČR a osazení horního dílu nové nerezové vložky prostřednictvím vrtulníku. Zároveň jsme museli již v předstihu vybudovat provizorní komín, aby teplárna mohla zůstat v provozu i v průběhu ekologizace.
Je to naprosto mimořádná zakázka, protože zařízení stavíme jako první v ČR a druzí v Evropě. Dodavatelem unikátního patentovaného filtračního zařízení je americká firma W. L. Gore. Očekáváme, že v nastávající dekádě bude systém instalován v řadě dalších uhelných elektráren a tepláren. Samozřejmě ale vždy záleží na konkrétním zdroji, protože systém nemusí být kompatibilní se všemi technologiemi.“  

Zdeněk Hošekvedoucí projektu, Metrostav, a.s.

Velkým tématem energetiky v celé Evropě je v současnosti rtuť. Provozovatelé elektráren a tepláren musí splnit velmi přísný nový evropský limit platný od srpna 2021. Proto investor, společnost Energotrans, která je součástí skupiny ČEZ,a.s., během výstavby odsiřovací linky rozhodla o využití části původní odsiřovací technologie a jejím doplnění o zařízení, které dokáže zachytávat právě zbytkovou rtuť ve spalinách.

Zajímavostí projektu odsíření v Teplárně Energotrans je typ kontraktu označovaný jako EPC (navrhni, obstarej, postav), který zhotoviteli ukládá projektovou přípravu, dodávku technologií i kompletní realizaci stavby. Technici generálního dodavatele DIZ Bohemia a Metrostavu museli vyřešit ve všech fázích spoustu obtížných úkolů – již v rámci nabídky vytvořit základní projekt včetně rozpočtu a v rámci realizace především skloubit požadavky technologů i investora s kapacitami a možnostmi stavby. Při dokončení pak bylo nutné celé dílo seřídit a spustit tak, aby plnilo smluvní parametry.

Související články