Návštěvnost portálu technicka-zarizeni.cz meziročně vzrostla o plných 40%

Portál technicka-zarizeni.cz je se svým datem vzniku v prosinci roku 2015 relativně mladým projektem mezi odbornými portály na českém webu. Od svého počátku je jeho obsah orientován na problematiku vyhrazených tlakových zařízení, která je postupně rozšiřována o další odvětví vyhrazených technických zařízení a také obory, které s problematikou VTZ více, či méně souvisejí. V návaznosti na toto specializované zaměření je potěšující vysoká a stále rostoucí návštěvnost portálu, která k 9.9.2019 atakuje hranici 4500 návštěvníků měsíčně, což je oproti stejnému období v roce 2018 nárůst o 40,6%.

Mezi návštěvníky portálu patří v drtivé většině odborníci českých energetických, petrochemických, strojírenských a dalších průmyslových podniků, zaměstnanci orgánů státního odborného dozoru a studenti i pedagogický personál českých vysokých škol.

Portál navázal spolupráci s řadou předních odborníků, které sdružuje do odborných pracovních skupin a také do Vědecké rady Asociace poskytovatelů technických informací. Výstupem pak jsou nejen odborné články na portálu, ale také řada specializovaných odborných publikací, které vyšly pod hlavičkou nakladatelství a vydavatelství Medim, spol. s r.o.

APTI ve své činnosti spolupracuje také s řadou odborných asociací, sdružení a profesních společenstev, kdy ročně uspořádá více než dvě desítky odborných akcí, konferencí, seminářů a odborných kurzů.

Vzhledem k rostoucí návštěvnosti portálu jsme se rozhodli přikročit k nabídce komerčních služeb portálu, ať již publikováním firemních článků, nebo bannerové reklamy. Účinným marketingovým nástrojem také může být využití nabídky partnerství portálu i komerční prezentace na odborných akcích pořádaných pod hlavičkou AKADEMIE APTI.

V případě, že máte zájem o komerční prezentaci na portálu www.technicka-zarizeni.cz kontaktujte náš redakční team na adrese:
redakce@technicka-zarizeni.cz, případně na telefonním čísle 603 213 386.

Související články