Statistika Technické inspekce České republiky za I. čtvrtletí 2019

Statistika Technické inspekce České republiky zahrnuje kromě celkových počtů vydaných odborných a závazných stanovisek také statistickou informaci o závadách zjištěných při zahájení dozoru, závadách odstraněných během dozoru a závadách neodstraněných ani po ukončení dozoru. Všechna neposouzená zařízení jsou hodnocena jako s nedostatky, ale do níže uvedené statistiky nejsou zahrnuty.

Celkový počet stanovisek za I. čtvrtletí 2019: 224

Vyhrazená technická zařízenícelkový počet stanovisek z toho s nedostatky
Elektrická12648
Plynová7519
Tlaková163
Zdvihací72

Sumarizace zjištěných nedostatků

Vyhrazená
zařízení
DokumentaceMěřeníRevizeZkoušky
zařízení
Vady v konstrukci
nebo montáži
Další
Plynová7010415
Elektrická173720230
Tlaková201000
Zdvihací400030

Počty vydaných osvědčení
pro výkon činnosti revizního technika k 31.3.2019

Plynová zařízení3 879
Tlaková zařízení2 051
Elektrická zařízení13 419
Zdvihací zařízení2 292

Přeloženo do řeči čísel pak připadá jeden revizní technik na tlaková zařízení na 5192,5 obyvatel, plynových zařízení na 2745,5 obyvatel, zdvihacích zařízení pak na 4646.5 obyvatel, oblast elektrických zařízení pak poskytuje jednoho revizního technika na 793,6 obyvatel.

Počty držitelů platných oprávnění vydaných TIČR vykazují oproti číslům z roku 2016 mírný nárůst.
U tlakových zařízení cca o 140, plynových o 109, zdvihacích o 69, kdežto u elektrických zařízení zůstal stav prakticky stejný. Oproti roku 2016, se počet platných oprávnění zvýšil o dvě.

Zdroj dat: TIČR

Související články