Nové normy vydané v březnu 2021

Výběr technických norem, které mají souvislost s VTZ, BOZP a strojními zařízeními.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 6412-2 (01 3245)
kat.č. 512141
Technická dokumentace produktu – Zjednodušené zobrazení potrubí – Část 2: Izometrické zobrazení;
(idt ISO 6412-2:2017); Vydání: Březen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 6412-2 (01 3245) Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 2: Izometrické promítání; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN ISO 6412-3 (01 3245)
kat.č. 512142
Technická dokumentace produktu – Zjednodušené zobrazení potrubí – Část 3: Příslušenství pro větrací a odvodňovací systémy;
(idt ISO 6412-3:2017); Vydání: Březen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 6412-3 (01 3245) Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN ISO 8560 (01 3420)
kat.č. 512144
Technické výkresy – Stavební výkresy – Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek;
(idt ISO 8560:2019); Vydání: Březen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 8560 (01 3420) Výkresy pozemních staveb – Zobrazování modulových rozměrů, přímek a sítí; Vyhlášena: Listopad 2019

ČSN EN ISO 22232-1 (01 5026)
kat.č. 511979
Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 1: Přístroje;
(idt ISO 22231-1:2020); Vydání: Březen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12668-1 (01 5026) Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 1: Přístroje; Vydání: Září 2010

ČSN EN ISO 18771 (03 8650)
kat.č. 512160
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Zkušební metoda odolnosti proti oděru povrchu použitím brusného papíru se skleněným brusivem;
(idt ISO 18771:2019); Vydání: Březen 2021

ČSN EN 521+AC (06 1455)
kat.č. 512107
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů;
Vydání: Březen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 521+AC (06 1455) Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů; Vyhlášena: Březen 2020

ČSN EN ISO 9809-2 (07 8521)
kat.č. 511980
Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší;
(idt ISO 9809-2:2019); Vydání: Březen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9809-2 (07 8521) Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší; Vyhlášena: Červenec 2020

ČSN P CEN/TS 13388 (42 1301)
kat.č. 512037
Měď a slitiny mědi – Přehled chemického složení a výrobků;
Vydání: Březen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN P CEN/TS 13388 (42 1301) Měď a slitiny mědi – Přehled chemického složení a výrobků; Vydání: Červen 2016

ČSN 75 2411
kat.č. 511694
Zdroje požární vody;
Vydání: Březen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN 75 2411 Zdroje požární vody; Vydání: Duben 2004

Změny ČSN

ČSN EN 12514-1 (07 5890)
kat.č. 511963
Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva – Část 1: Požadavky na bezpečnost a zkoušení – Konstrukční části, palivová čerpadla, řídicí a zabezpečovací přístroje, palivové nádrže;
Vydání: Srpen 2001 Změna Z1; Vydání: Březen 2021

ČSN EN 12514-2 (07 5890)
kat.č. 511964
Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva – Část 2: Požadavky na bezpečnost a zkoušení – Konstrukční části, uzavírací armatury, palivové rozvody, filtry, odvzdušňovací zařízení a měřidla;
Vydání: Srpen 2001 Změna Z1; Vydání: Březen 2021

ČSN EN 13480-3 (13 0020)
kat.č. 512053
Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet;
Vydání: Listopad 2018 Změna A2; Vydání: Březen 2021 60. ČSN EN 13480-3 (13 0020) kat.č. 512054 Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Listopad 2018 Změna A3; Vydání: Březen 2021

ČSN EN 61969-3 ed. 2 (18 8003)
kat.č. 512034
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení – Venkovní kryty – Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska;
Vydání: Červenec 2012 Změna Z1; Vydání: Březen 2021

ČSN EN ISO 16092-2 (21 0705)
kat.č. 512155
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy;
Vydání: Září 2020 Změna Z1; (idt ISO 16092-2:2019); Vydání: Březen 2021 Označení ČSN ISO 16092-2 se mění na ČSN EN ISO 16092-2.

ČSN EN ISO 16092-4 (21 0705)
kat.č. 512156
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy;
Vydání: Září 2020 Změna Z1; (idt ISO 16092-4:2019); Vydání: Březen 2021 Označení ČSN ISO 16092-4 se mění na ČSN EN ISO 16092-4

Evropské normy schválené jako ČSN

ČSN EN ISO 21432 (01 5095)
kat.č. 511501
Nedestruktivní zkoušení – Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí;
EN ISO 21432:2020; ISO 21432:2019; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN CEN ISO/TS 21432 (01 5095) Nedestruktivní zkoušení – Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí; Vyhlášena: Leden 2006

ČSN EN 13067 (05 0722)
kat.č. 511504
Personál pro svařování plastů – Zkoušky odborné způsobilosti svářečů – Svařování spojů z termoplastů;
EN 13067:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13067 (05 0722) Personál pro svařování plastů – Zkoušky odborné způsobilosti svářečů – Svařování spojů z termoplastů; Vydání: Září 2013

ČSN EN ISO 15792-1 (05 1102)
kat.č. 511507
Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu+);
EN ISO 15792-1:2020; ISO 15792-1:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15792-1 (05 1102) Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu; Vydání: Prosinec 2008

ČSN EN ISO 15792-2 (05 1102)
kat.č. 511508
Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli+);
EN ISO 15792-2:2020; ISO 15792-2:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15792-2 (05 1102) Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli; Vydání: Prosinec 2008

ČSN EN ISO 2560 (05 5005)
kat.č. 511509
Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace+);
EN ISO 2560:2020; ISO 2560:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 2560 (05 5005) Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace; Vydání: Červen 2010

ČSN EN ISO 6847 (05 5017)
kat.č. 511505
Svařovací materiály – Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor+);
EN ISO 6847:2020; ISO 6847:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6847 (05 5017) Svařovací materiály – Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor; Vydání: Listopad 2013

ČSN EN ISO 14341 (05 5311)
kat.č. 511506
Svařovací materiály – Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace+);
EN ISO 14341:2020; ISO 14341:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14341 (05 5311) Svařovací materiály – Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace; Vydání: Červenec 2011

ČSN EN 12514 (07 5890)
kat.č. 511277
Součásti palivových systémů zařízení na kapalná paliva; EN 12514:2020;
Platí od 2021-04-01 S účinností od 2022-04-30 se zrušuje ČSN EN 12514-1 (07 5890) Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva – Část 1: Požadavky na bezpečnost a zkoušení – Konstrukční části, palivová čerpadla, řídicí a zabezpečovací přístroje, palivové nádrže; Vydání: Srpen 2001 ČSN EN 12514-2 (07 5890) Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva – Část 2: Požadavky na bezpečnost a zkoušení – Konstrukční části, uzavírací armatury, palivové rozvody, filtry, odvzdušňovací zařízení a měřidla; Vydání: Srpen 2001

ČSN EN ISO 10434 (13 3750)
kat.č. 511510
Ocelová šoupátka s přišroubovaným víkem s otvorem pro ropný průmysl, petrochemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví;
EN ISO 10434:2020; ISO 10434:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10434 (13 3750) Ocelová šoupátka s přišroubovaným víkem s otvorem pro ropný průmysl, petrochemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví; Vyhlášena: Únor 2005

ČSN EN IEC 62443-3-2 (18 0304)
kat.č. 511295
Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení – Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému;
EN IEC 62443-3-2:2020; IEC 62443-3-2:2020; Platí od 2021-04-01

ČSN EN 81-40 ed. 2 (27 4003)
kat.č. 511516
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí+);
EN 81-40:2020; Platí od 2021-04-01

ČSN EN 14972-1 (38 9260)
kat.č. 512006
Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Část 1: Navrhování, instalace, inspekce a údržba+);
EN 14972-1:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P CEN/TS 14972 (38 9260) Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Navrhování a instalace; Vydání: Leden 2012

ČSN EN ISO 10275 (42 0436)
kat.č. 511534
Kovové materiály – Plechy a pásy – Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem;
EN ISO 10275:2020; ISO 10275:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO 10275 (42 0436) Kovové materiály – Plechy a pásy – Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem; Vydání: Leden 2008

ČSN EN 12472 (42 1657)
kat.č. 511537
Metoda simulace zrychleného opotřebení a koroze pro detekci uvolněného niklu z předmětů potažených ochranným povlakem;
EN 12472:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12472+A1 (42 1657) Metoda simulace opotřebení a koroze pro detekci uvolněného niklu z předmětů potažených ochranným povlakem; Vydání: Prosinec 2009

ČSN EN 10210-3 (42 5952)
kat.č. 511536
Duté profily tvářené za tepla – Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám+);
EN 10210-3:2020; Platí od 2021-04-01

ČSN EN 10219-3 (42 5953)
kat.č. 511535
Svařované duté profily z konstrukčních ocelí tvářené za studena – Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám+);
EN 10219-3:2020; Platí od 2021-04-01

ČSN EN ISO 6931-1 (42 6481)
kat.č. 511533
Korozivzdorné oceli na pružiny – Část 1: Drát+);
EN ISO 6931-1:2020; ISO 6931-1:2016; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10270-3 (42 6481) Ocelové dráty na mechanické pružiny – Část 3: Ocelové pružinové dráty z korozivzdorné oceli; Vydání: Květen 2012

ČSN EN ISO 23251 (45 0051)
kat.č. 511538
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování; EN ISO 23251:2020; ISO 23251:2019; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 23251 (45 0051) Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování; Vyhlášena: Leden 2008

ČSN EN ISO 15761 (45 1610)
kat.č. 511539
Ocelová šoupátka, kulové a zpětné ventily velikosti DN 100 a menší, pro naftový a plynárenský průmysl;
EN ISO 15761:2020; ISO 15761:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15761 (45 1610) Ocelové uzávěry, uzavírací kulové ventily a jednosměrné ventily pro velikosti potrubí DN 100 a menší, pro naftový a plynárenský průmysl; Vyhlášena: Srpen 2003

ČSN EN ISO 16486-1 (64 6409)
kat.č. 511543
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv – Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji – Část 1: Obecně;
EN ISO 16486-1:2020; ISO 16486-1:2020; Platí od 2021-04-01

Související články