Nové normy vydané v květnu 2021

Výběr technických norem, které mají souvislost s VTZ, BOZP a strojními zařízeními.
Určené normy podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky jsou od 1. ledna 2021 podle novely výše zmíněného zákona volně přístupné formou sponzorovaného přístupu na stránkách https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/
Ostatní technické normy jsou zpřístupněny za poplatek.

Vydané ČSN

ČSN ISO 20816-5 (01 1412)
kat.č. 512046
Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách;
Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10816-5 (01 1412) Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech – Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích; Vydání: Duben 2001 ČSN ISO 7919-5 (01 1414) Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích – Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích; Vydání: Srpen 2006

ČSN ISO 7626-5 (01 1416)
kat.č. 512045
Vibrace a rázy – Experimentální určování mechanické pohyblivosti – Část 5: Měření pomocí buzení nárazem s budičem nepřipojeným ke konstrukci;
Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 7626-5 (01 1416) Vibrace a rázy – Experimentální určování mechanické pohyblivosti – Část 5: Měření pomocí buzení nárazem s budičem nepřipojeným ke konstrukci; Vydání: Červen 1998

ČSN ISO 5982 (01 1421)
kat.č. 512044
Vibrace a rázy – Rozsah idealizovaných hodnot k charakterizování biodynamické odezvy lidského těla při působení celkových vibrací;
Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 5982 (01 1421) Vibrace a rázy – Rozsah idealizovaných hodnot k charakterizování biodynamické odezvy lidského těla v poloze vsedě při působení vertikálních vibrací; Vydání: Duben 2003

ČSN EN ISO 128-1 (01 3114)
kat.č. 512332
Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 1: Úvod a základní požadavky;
(idt ISO 128-1:2020); Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 128-1 (01 3114) Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Úvod a základní požadavky; Vyhlášena: Prosinec 2020

ČSN EN ISO 128-2 (01 3114)
kat.č. 512333
Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 2: Základní pravidla pro čáry;
(idt ISO 128-2:2020); Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 128-2 (01 3114) Technická dokumentace produktu – Obecná pravidla zobrazování – Část 2: Základní pravidla pro čáry; Vyhlášena: Únor 2021 ČSN ISO 128-22 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 22: Základní pravidla kreslení a použití odkazových čar; Vydání: Listopad 2001 ČSN ISO 128-23 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví; Vydání: Červen 2004 ČSN ISO 128-24 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech; Vydání: Prosinec 2018 ČSN ISO 128-25 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 25: Čáry na výkresech pro stavbu lodí; Vydání: Prosinec 2001

ČSN EN ISO 128-3 (01 3114)
kat.č. 512334
Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 3: Pohledy, průřezy a řezy;
(idt ISO 128-3:2020); Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 128-3 (01 3114) Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 3: Pohledy, řezy a průřezy; Vyhlášena: Leden 2021 ČSN ISO 128-30 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů; Vydání: Březen 2002 ČSN ISO 128-33 (01 3114) Technická dokumentace produktu (TPD) – Pravidla zobrazování – Část 33: Zobrazování pohledů, řezů a průřezů na stavebních výkresech; Vydání: Prosinec 2018 ČSN ISO 128-34 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 34: Zobrazování na strojnických výkresech; Vydání: Leden 2002 ČSN ISO 128-40 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů; Vydání: Září 2002 ČSN ISO 128-44 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 44: Kreslení řezů na strojnických výkresech; Vydání: Únor 2002 ČSN ISO 128-50 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 50: Základní pravidla zobrazení ploch v řezech a průřezech; Vydání: Únor 2002

ČSN EN ISO 128-100 (01 3114)
kat.č. 512335
Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 100: Rejstřík;
(idt ISO 128-100:2020); Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 128-100 (01 3114) Technická dokumentace produktu – Obecná pravidla zobrazování – Část 100: Přehled; Vyhlášena: Prosinec 2020

ČSN EN ISO 8501-4 (03 8221)
kat.č. 512454
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po tryskání vodou;
(idt ISO 8501-4:2020); Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 8501-4 (03 8221) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po vysokotlakém tryskání vodou; Vydání: Září 2007

ČSN EN ISO 8502-9 (03 8222)
kat.č. 512315
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě;
(idt ISO 8502-9:2020); Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 8502-9 (03 8222) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě; Vydání: Květen 2001

ČSN EN ISO 10863 (05 1186)
kat.č. 512283
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Použití techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD);
(idt ISO 10863:2020); Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10863 (05 1186) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Použití difrakční techniky měření doby průchodu (TOFD); Vyhlášena: Prosinec 2020

ČSN EN 419 (06 0218)
kat.č. 512444
Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností – Bezpečnost a energetická účinnost;
Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 419 (06 0218) Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností – Bezpečnost a energetická účinnost; Vyhlášena: Duben 2020

ČSN EN 13565-2+AC (38 9221)
kat.č. 512314
Stabilní hasicí zařízení – Pěnová zařízení – Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba;
Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13565-2+AC (38 9221) Stabilní hasicí zařízení – Pěnová zařízení – Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba; Vyhlášena: Listopad 2019

ČSN EN ISO 2810 (67 3090)
kat.č. 512316
Nátěrové hmoty – Přirozené stárnutí nátěrů – Expozice a hodnocení;
(idt ISO 2810:2020); Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 2810 (67 3115) Nátěrové hmoty – Přirozené stárnutí nátěrů – Expozice a hodnocení; Vydání: Září 2005

ČSN EN 16475-4 (73 4245)
kat.č. 512306
Komíny – Příslušenství – Část 4: Spalinové klapky – Požadavky a zkušební metody;
Vydání: Květen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16475-4 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 4: Tlumiče kouře – Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Říjen 2020

Změny ČSN

ČSN EN ISO 26000 (01 0390)
kat.č. 512372
Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti;
Vydání: Červenec 2011 Změna Z1; (idt ISO 26000:2010); Vydání: Květen 2021 Označení ČSN ISO 26000 se mění na ČSN EN ISO 26000.

ČSN EN ISO 14040 (01 0940)
kat.č. 512424
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova;
Vydání: Listopad 2006 Změna A1; (idt ISO 14040:2006/Amd.1:2020); Vydání: Květen 2021

ČSN EN ISO 14044 (01 0944)
kat.č. 512425
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice;
Vydání: Listopad 2006 Změna A2; (idt ISO 14044:2006/Amd.2:2020); Vydání: Květen 2021

ČSN EN ISO 7010 (01 8012)
kat.č. 512430
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky; Vydání: Leden 2021 Změna A1; (idt ISO 7010:2019/Amd.1:2020); Vydání: Květen 2021

Opravy ČSN

ČSN EN ISO 2553 (01 3155)
kat.č. 512362
Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje;
Vydání: Květen 2020 Oprava 1; Vydání: Květen 2021 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 10216-5 (42 0261)
kat.č. 512365
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli;
Vydání: Červenec 2014 Oprava 1; Vydání: Květen 2021 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené jako ČSN

ČSN EN 16524 (01 0910)
kat.č. 511867
Mechanické produkty – Metodika pro snižování dopadů na životní prostředí při navrhování a vývoji produktů;
EN 16524:2020; Platí od 2021-06-01

ČSN EN ISO 22232-3 (01 5026)
kat.č. 511865
Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 3: Kompletní zkušební zařízení+);
EN ISO 22232-3:2020; ISO 22232-3:2020; Platí od 2021-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12668-3 (01 5026) Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 3: Kompletní zkušební zařízení; Vydání: Březen 2014

ČSN EN ISO 14272 (05 1111)
kat.č. 511874
Odporové svařování – Destruktivní zkoušky svarů – Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů;
EN ISO 14272:2016; ISO 14272, Corrected version 2016-09; Platí od 2021-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14272 (05 1111) Odporové svařování – Destruktivní zkoušky svarů – Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů; Vyhlášena: Říjen 2016

ČSN EN 17423 (06 0403)
kat.č. 511875
Energetická náročnost budov – Stanovení a vykazování faktorů primární energie (PEF) a emisního faktoru CO2 – Obecné zásady, Modul M1-7;
EN 17423:2020; Platí od 2021-06-01

ČSN EN 13141-5 (12 7131)
kat.č. 511736
Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení;
EN 13141-5:2020; Platí od 2021-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13141-5 (12 7131) Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení; Vyhlášena: Květen 2005

ČSN EN 15655-2 (13 2077)
kat.č. 511876
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny – Požadavky a zkušební metody pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny – Část 2: Vyložení trubek termoplastickým polyolefinem modifikovaným kyselinou (TMPO);
EN 15655-2:2020; Platí od 2021-06-01

ČSN EN 378-1+A1 (14 0647)
kat.č. 511877
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby;
EN 378-1:2016+A1:2020; Platí od 2021-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 378-1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby; Vydání: Říjen 2017

ČSN EN 378-3+A1 (14 0647)
kat.č. 511878
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob;
EN 378-3:2016+A1:2020; Platí od 2021-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 378-3 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob; Vydání: Říjen 2017

ČSN EN ISO 12004-1 (42 0434)
kat.č. 511898
Kovové materiály – Stanovení křivek mezní tvářitelnosti plechů a pásů – Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvářitelnosti v lisovně+);
EN ISO 12004-1:2020; ISO 12004-1:2020; Platí od 2021-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 12004-1 (42 0434) Kovové materiály – Plechy a pásy – Stanovení křivek mezní tvářitelnosti – Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvářitelnosti v lisovně; Vydání: Květen 2009

ČSN P CEN/TS 1519-2 (64 3186)
kat.č. 511904
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polyethylen (PE) – Část 2: Návod pro posuzování shody;
CEN/TS 1519-2:2020; Platí od 2021-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P CEN/TS 1519-2 (64 3186) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polyethylen (PE) – Část 2: Návod pro posuzování shody; Vyhlášena: Prosinec 2012

ČSN P CEN ISO/TS 23818-1 (64 6429)
kat.č. 511905
Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí – Část 1: Materiál z polyethylenu (PE);
CEN ISO/TS 23818-1:2020; ISO/TS 23818-1:2020; Platí od 2021-06-01

ČSN P CEN/TS 17176-7 (64 6446)
kat.č. 511903
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 7: Posuzování shody;
CEN/TS 17176-7:2020; Platí od 2021-06-01

ČSN EN 13623 (66 5223)
kat.č. 511907
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro vodní obslužné systémy proti legionelle – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1);
EN 13623:2020; Platí od 2021-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13623 (66 5223) Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro vodní obslužné systémy proti legionele – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1); Vyhlášena: Únor 2011

ČSN EN 17127 (69 7280)
kat.č. 511908
Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly;
EN 17127:2020; Platí od 2021-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 17127 (69 7280) Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly; Vyhlášena: Květen 2019

ČSN EN ISO 41014 (76 2105)
kat.č. 511552
Facility management – Vývoj strategie facility managementu;
EN ISO 41014:2020; ISO 41014:2020; Platí od 2021-06-01

Změny ČSN

ČSN EN ISO 11553-1 (19 2011)
kat.č. 511879
Bezpečnost strojních zařízení – Stroje pro laserové opracování – Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser;
Vyhlášena: Říjen 2020 Změna A11; (idt EN ISO 11553-1:2020/A11:2020); Platí od 2021-06-01

Související články