Nové termíny odborných kurzů pro revizní techniky tlakových nádob a plynových zařízení po změně legislativy

Do programu AKADEMIE APTI byly zařazeny první kurzy pro revizní techniky vyhrazených technických tlakových a plynových zařízení. Kurzy jsou koncipovány již podle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 191/2022 Sb. a 192/2022 Sb. Kurzy jsou organizován prezenční i distanční formou. Pro zájemce bude připravena možnost absolvovat kurz vzdáleně, prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Účastníci kurzů obdrží studijní materiály v písemné i elektronické formě a osvědčení o absolvování.

Přípravný kurz revizního technika tlakových nádob stabilních

Kurz má za cíl vyškolit pracovníky v rozsahu osnov, seznámit je s potřebnými předpisy k získání osvědčení odborné způsobilosti k revizím a zkouškám vyhrazených technických tlakových zařízení a připravit k úspěšnému složení zkoušky u TIČR.

18.-19. 10. 2022
Školící centrum BTK
Praha, Komořany

Organizační pokyny
Program kurzu
Přihláška on-line

Přípravný kurz revizního technika plynových zařízení

Kurz má za cíl vyškolit pracovníky v rozsahu osnov, seznámit je s potřebnými předpisy k získání osvědčení odborné způsobilosti k montážím a opravám vyhrazených technických plynových zařízení a připravit k úspěšnému složení zkoušky u TIČR.

Organizační pokyny
Program kurzu
Přihláškový formulář on-line

Související články