Nové zářijové termíny přípravných kurzů pro revizní techniky a montážní pracovníky tlakových nádob a plynových zařízení ke zkouškám odborné způsobilosti u TIČR

AKADEMIE APTI pokračuje přípravnými kurzy pro revizní techniky tlakových nádob a plynových zařízení ke zkouškám u TIČR. Vzhledem k aktuální příznivé situaci připravujeme kurzy prezenční formou v učebně!
Zájemci o distanční výuku budou mít možnost sledovat kurz prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Dvoudenní intenzivní prezenční kurz pro revizní techniky tlakových nádob stabilních zaměřený na přípravu ke zkouškám u TIČR

31. srpna -1. září 2021

Školící centrum BTK
Praha, Komořany

Kurz má za cíl vyškolit pracovníky v rozsahu osnov, seznámit je s potřebnými předpisy k získání osvědčení odborné způsobilosti k revizím a zkouškám vyhrazených tlakových zařízení a připravit k úspěšnému složení zkoušky u TIČR.

Organizační pokyny
Program kurzu

Přihláška on-line

Kurz je organizován prezenční i distanční formou. Pro zájemce bude připravena možnost absolvovat kurz vzdáleně, prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Dvoudenní intenzivní prezenční kurz pro montážní pracovníky a revizní techniky plynových zařízení zaměřený na přípravu ke zkouškám u TIČR

8.-9. září 2021

OPRAVY A MONTÁŽE, ZKOUŠKY A REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Školící centrum BTK
Praha, Komořany

Organizační pokyny
Program kurzu
Přihláškový formulář on-line

Kurz je organizován prezenční i distanční formou. Pro zájemce bude připravena možnost absolvovat kurz vzdáleně, prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Související články