Novinky v technické normalizaci – květen 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 7963 (01 5025)
kat. č. 517115
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Specifikace pro kalibrační
měrku č. 2; (idt ISO 7963:2022); Vydání: Květen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 7963 (01 5025) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Specifikace pro kalibrační měrku
č. 2; Vydání: Duben 2011

ČSN EN 619 (26 0084)
kat. č. 516900
Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Bezpečnostní požadavky na zařízení
pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami; Vydání: Květen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 619 (26 0084) Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Bezpečnostní požadavky na zařízení pro
mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami; Vyhlášena: Říjen 2022

ČSN EN 474-2 (27 7911)
kat. č. 517094
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery;
Vydání: Květen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 474-2 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery;
Vyhlášena: Říjen 2022
S účinností od 2024-03-31 se zrušuje
ČSN EN 474-2+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery;
Vydání: Červenec 2009

ČSN EN 474-3 (27 7911)
kat. č. 516944
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 3: Požadavky pro nakladače;
Vydání: Květen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 474-3 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 3: Požadavky pro nakladače;
Vyhlášena: Říjen 2022
S účinností od 2024-03-31 se zrušuje
ČSN EN 474-3+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 3: Požadavky pro nakladače;
Vydání: Říjen 2009

ČSN EN 474-4 (27 7911)
kat. č. 516951
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro
rýpadlo-nakladače; Vydání: Květen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 474-4 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro
rýpadlo-nakladače; Vyhlášena: Říjen 2022
S účinností od 2024-03-31 se zrušuje
ČSN EN 474-4+A2 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače;
Vydání: Srpen 2012

ČSN EN 474-5 (27 7911)
kat. č. 517092
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 5: Požadavky pro
hydraulická lopatová rýpadla; Vydání: Květen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 474-5 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 5: Požadavky pro hydraulická
lopatová rýpadla; Vyhlášena: Říjen 2022
S účinností od 2024-03-31 se zrušuje
ČSN EN 474-5+A3 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová
rýpadla; Vydání: Leden 2014

ČSN EN 474-6 (27 7911)
kat. č. 517090
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 6: Požadavky pro dampry;
Vydání: Květen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 474-6 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 6: Požadavky pro dampry;
Vyhlášena: Říjen 2022
S účinností od 2024-03-31 se zrušuje
ČSN EN 474-6+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 6: Požadavky pro dampry;
Vydání: Říjen 2009

ČSN EN 474-7 (27 7911)
kat. č. 517088
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 7: Požadavky pro skrejpry;
Vydání: Květen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 474-7 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 7: Požadavky pro skrejpry;
Vyhlášena: Říjen 2022
S účinností od 2024-03-31 se zrušuje
ČSN EN 474-7+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce

Změny ČSN

ČSN EN 161+A3 (06 1803)
kat. č. 517111
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných
paliv; Vydání: Červenec 2013
Změna Z1; Vydání: Květen 2023

ČSN EN 257 (06 1804)
kat. č. 517112
Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv; Vydání: Leden 2011
Změna Z1; Vydání: Květen 2023

ČSN EN 1106 (06 1811)
kat. č. 517113
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv; Vydání: Listopad 2010
Změna Z1; Vydání: Květen 2023

ČSN EN 16304 (06 1812)
kat. č. 517114
Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče
plynných paliv; Vydání: Říjen 2013
Změna Z1; Vydání: Květen 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 14700 (05 5020)
kat. č. 516759
Svařovací materiály – Svařovací materiály pro tvrdé návary+); EN 14700:2022;
Platí od 2023-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14700 (05 5020) Svařovací materiály – Svařovací materiály pro tvrdé návary; Vydání: Říjen 2014

ČSN EN 88-1 (06 1801)
kat. č. 516749
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv – Část 1:
Regulátory tlaku pro vstupní tlaky do a včetně 50 kPa; EN 88-1:2022;
Platí od 2023-06-01
S účinností od 2025-10-30 se zrušuje
ČSN EN 88-1+A1 (06 1801) Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv –
Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa; Vyhlášena: Srpen 2016

ČSN EN 88-2 ed. 2 (06 1801)
kat. č. 516750
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv – Část 2:
Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nad 50 kPa a do a včetně 500 kPa;
EN 88-2:2022; Platí od 2023-06-01
S účinností od 2025-10-30 se zrušuje
ČSN EN 88-2 (06 1801) Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv –
Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar;
Vyhlášena: Červen 2008

ČSN EN 88-3 (06 1801)
kat. č. 516751
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv – Část 3:
Regulátory tlaku a/nebo průtoku pro vstupní tlaky do a včetně 500 kPa,
elektronické typy; EN 88-3:2022; Platí od 2023-06-01

ČSN EN 125 (06 1802)
kat. č. 516752
Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv – Termoelektrické pojistky
plamene; EN 125:2022; Platí od 2023-06-01
S účinností od 2025-10-30 se zrušuje
ČSN EN 125+A1 (06 1802) Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv – Termoelektrické pojistky plamene;
Vyhlášena: Květen 2016

ČSN EN 161 (06 1803)
kat. č. 516753
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných
paliv; EN 161:2022; Platí od 2023-06-01
S účinností od 2025-10-30 se zrušuje
ČSN EN 161+A3 (06 1803) Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv;
Vydání: Červenec 2013

ČSN EN 257 ed. 2 (06 1804)
kat. č. 516754
Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv; EN 257:2022;
Platí od 2023-06-01
S účinností od 2025-10-30 se zrušuje
ČSN EN 257 (06 1804) Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv; Vydání: Leden 2011

ČSN EN 1106 ed. 2 (06 1811)
kat. č. 516755
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv; EN 1106:2022;
Platí od 2023-06-01
S účinností od 2025-10-30 se zrušuje
ČSN EN 1106 (06 1811) Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv; Vydání: Listopad 2010

ČSN EN 16304 ed. 2 (06 1812)
kat. č. 516756
Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče
plynných paliv; EN 16304:2022; Platí od 2023-06-01
S účinností od 2025-10-30 se zrušuje
ČSN EN 16304 (06 1812) Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných
paliv; Vydání: Říjen 2013

ČSN EN 16898 (06 1813)
kat. č. 516758
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných
paliv – Filtry pro plynné palivo s maximálním pracovním tlakem do a včetně
600 kPa; EN 16898:2022; Platí od 2023-06-01

ČSN EN 16678 ed. 2 (06 1825)
kat. č. 516757
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných
paliv – Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa a do a včetně
6 300 kPa; EN 16678:2022; Platí od 2023-06-01
S účinností od 2025-10-30 se zrušuje
ČSN EN 16678 (06 1825) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv –
Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6 300 kPa včetně;
Vyhlášena: Květen 2016

ČSN EN 12952-8 (07 7604)
kat. č. 516591
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 8: Požadavky na spalovací zařízení
kotlů na plynná a kapalná paliva; EN 12952-8:2022; Platí od 2023-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12952-8 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů
na plynná a kapalná paliva; Vydání: Květen 2003

ČSN EN 12952-9 (07 7604)
kat. č. 516592
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 9: Požadavky na spalovací zařízení
kotlů na prášková paliva; EN 12952-9:2022; Platí od 2023-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12952-9 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů
na prášková paliva; Vydání: Srpen 2003

ČSN EN 12952-16 (07 7604)
kat. č. 516593
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 16: Požadavky na soustavy pro
spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva;
EN 12952-16:2022; Platí od 2023-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12952-16 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování
na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva; Vydání: Srpen 2003

ČSN EN 13799 (07 8436)
kat. č. 516746
Zařízení a příslušenství na LPG – Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG;
EN 13799:2022; Platí od 2023-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13799 (07 8436) Zařízení a příslušenství na LPG – Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG;
Vydání: Září 2012

ČSN EN 12806 (07 8452)
kat. č. 516745
Zařízení a příslušenství na LPG – Části motorových vozidel na LPG – Jiné než
nádrže; EN 12806:2022; Platí od 2023-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12806 (07 8452) Části motorových vozidel na LPG – Jiné než nádrže; Vyhlášena: Prosinec 2003

ČSN EN 13084-9 (72 4220)
kat. č. 516692
Volně stojící komíny – Část 9: Správa po dobu životnosti – Monitorování,
kontrola, údržba, náprava a hlášení; Požadované operace a akce;
EN 13084-9:2022; Platí od 2023-06-01

Změny ČSN

ČSN EN 88-1+A1 (06 1801)
kat. č. 517108
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv –
Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa; Vyhlášena: Srpen 2016
Změna Z1; Platí od 2023-06-01
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 88-1 (06 1801) z května 2023, která tuto
normu zcela nahradí od 2025-10-30.

ČSN EN 88-2 (06 1801)
kat. č. 517109
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv –
Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar;
Vyhlášena: Červen 2008
Změna Z1; Platí od 2023-06-01
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 88-2 ed. 2 (06 1801) z května 2023, která tuto
normu zcela nahradí od 2025-10-30.

ČSN EN 125+A1 (06 1802)
kat. č. 517110
Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv – Termoelektrické pojistky
plamene; Vyhlášena: Květen 2016
Změna Z1; Platí od 2023-06-01
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 125 (06 1802) z května 2023, která tuto
normu zcela nahradí od 2025-10-30.

ČSN EN 16678 (06 1825)
kat. č. 517107
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných
paliv – Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až
do 6 300 kPa včetně; Vyhlášena: Květen 2016
Změna Z1; Platí od 2023-06-01
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 16

Související články