Nový balík sankcí EU neumožní ruským společnostem nadále ovládat evropské zásobníky zemního plynu

Nejnovějšího balíček sankcí přijatých Evropskou unií vůči Rusku je mimo jiné také zákaz rezervace jakékoliv kapacity zásobníků zemního plynu v Unii ruskými občany nebo společnostmi. EU chce tímto krokem posílit svou energetickou bezpečnost. Zákaz se vztahuje na fyzické a právnické osoby se sídlem v Rusku, ale také na právnické osoby vlastněné z více než 50 % ruskými subjekty nebo jednajících jménem ruských subjektů.

Smlouvy uzavřené před 26. únorem, které tento zákaz porušují, musí být ukončeny do 27. března. Vnitrostátní orgány mohou povolit výjimky ze zákazu, pokud rozhodnou, že jsou potřebné k zajištění kritických dodávek energie do EU. O těchto výjimkách musí informovat Evropskou komisi a ostatní země EU do dvou týdnů od jejich udělení. Podle pravidel EU schválených loni v létě musí být všichni provozovatelé zásobníků plynu certifikováni jako nezávislí na vnějších vlivech, které by mohly ohrozit bezpečnost dodávek do EU.

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom v minulosti vlastnila a kontrolovala několik velkých podzemních zásobníků plynu v Německu a v Rakousku. Gazprom tyto zásobníky vyprázdnil a před začátkem zimní topné sezóny nenaplnil. V reakci na tento stav německá vláda v listopadu znárodnila dceřinou společnost Gazpromu, společnost Gazprom Germania, která vlastní a provozuje plných 28 % německé skladovací kapacity plynu.

Rakousko a Německo se rovněž dohodly na sdílení rakouských zásobníků plynu Haidach a 7Fields, které mají dohromady skladovací kapacitu zhruba 57 TWh. Haidach je jedním z největších středoevropských zásobníků s kapacitou přibližně 33 TWh. Dříve byl pod kontrolou dceřiných společností Gazpromu, které jej nechávaly z velké části prázdný, než jim Rakousko loni v létě odebralo práva a začalo do zásobníku vtláčet plyn.

Související články