Novým generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce byl jmenován Martin Melecký

Generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce se stal od 5. ledna 2024 Martin Melecký, dosavadní vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Na své pozici chce navázat na dlouholetou úspěšnou činnost svého předchůdce Rudolfa Hahna, který stál v čele úřadu od roku 2006. 

Martin Melecký je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Prvotní pracovní zkušenosti získal v soukromé sféře, ale v posledních více než 22 letech pracoval pro veřejný sektor. V minulosti řídil pobočku Úřadu práce v Hlučíně, následně vedl oddělení inspekce pracovněprávních vztahů Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Od 1. ledna 2022 byl jmenován do funkce vedoucího inspektora tohoto oblastního inspektorátu práce.

„Plně se ztotožňuji s vizí Státního úřadu inspekce práce: Profesionální a důvěryhodná instituce, opora trhu práce při zajištění kontrolní a poradenské činnosti s cílem bezpečné práce, kvalitních pracovních podmínek a legálního zaměstnání. Aby mohla být tato vize naplněna, chci se zaměřit na efektivní kontrolní činnost, zajištění aktuální zpětné vazby veřejnosti i zákonodárcům a podporu sdílení zkušeností mezi inspektoráty.“ 

Martin Melecký, generální inspektor SÚIP

Ve své funkci bude zodpovědný za naplňování zákonných kompetencí orgánů inspekce práce, kterým je zejména dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti pracovněprávních vztahů, bezpečnosti práce a zaměstnanosti a za koordinaci činnosti 8 oblastních inspektorátů práce.

Související články