Odborný seminář Vodárenská legislativa 2022

7. června proběhne v pražském hotelu Energie odborný seminář s názvem VODÁRENSKÁ LEGISLATIVA 2022. Aplikace vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích v praxi.

Přednášející

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v rámci doktorského studia, zaměřeného na právo životního prostředí, absolvoval roční stáž na Právnické fakultě Katolické univerzity v belgickém Leuvenu. Je expertem na vodní právo a dále se specializuje na nemovitostní a stavební právo, právo životního prostředí a správní právo. Působil na Ministerstvu zemědělství jako zástupce ředitele odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření a vedoucí oddělení vodohospodářské politiky a jako advokát v advokátní kanceláři Deloitte Legal.

Od začátku roku 2021 vykonává samostatnou praxi zaměřenou na vodní právo a vodoprávní regulaci, které rovněž vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Je spoluautorem komentářů k vodnímu zákonu a zákonu o vodovodech a kanalizacích, odborné publikace vodního práva, vzorů vodoprávních rozhodnutí a pravidelně přednáší a publikuje zejména v oblasti práva ve vodním hospodářství.

Vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích – základní východiska

Na úvod vymezíme základní východiska zákonů určujících právní vztahy ve vodárenství, včetně posledních trendů vývoje legislativy.
Aplikace vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích v praxi.

V návaznosti na aplikační praxi uvedených zákonů se zaměříme na řešení následujících praktických témat:

  • Právní povaha čistírenského kalu jako odpadní vody nebo závadné látky (odpadu)
  • Předpoklady pro zproštění odpovědnosti podnikající fyzické osoby a právnické osoby za přestupek
  • Postavení a vyjadřovací činnost vodáren v procesu povolování investičních záměrů (od územního plánování přes územní a stavební řízení až ke kolaudaci) a závazky vyplývající z vyjadřovací činnosti
  • Praxe rezervace kapacity na vodovodech a kanalizacích pro rozvojové a invetsiční záměry
  • Nastavení provozně souvisejících vztahů mezi vlastníky a provozovateli
  • Předpoklady a důsledky stanovení povinnosti veřejné služby
  • Majetkoprávní vypořádání vodovodů a kanalizací, včetně využití zákonných věcných břemen ve prospěch vodovodů a kanalizací
  • Zápisy vodovodů a kanalizací do katastru nemovitostí
  • Zajištění přístupu k vodovodům a kanalizacím

Krátká informace k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb.

Více informací je k dispozici na těchto odkazech:

Program semináře

Organizační pokyny

Přihláška on-line

Akci organizuje partnerský portál www.vakinfo.cz

Související články