MPSV vypořádalo připomínky ke všem návrhům Nařízení vlády pro vyhrazená technická zařízení

V pátek 13. května vložilo MPSV do systému eKlep i všechny zbývající návrhy prováděcích předpisů podle zákona č. 250/2021 Sb. Jmenovitě tedy byly zapracovány připomínky do návrhu nařízení pro plynová, elektrická zařízení a také do návrhu nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. Všechny návrhy tak míří na příští zasedání vlády ke schválení.

Je zapotřebí vyslovit uznání všem zainteresovaným pracovníkům ministerstva, kterým se podařilo vypořádat obrovské množství připomínek k jednotlivým nařízením za dobu zhruba jednoho měsíce. Završí se tak několik desetiletí trvající snaha o aktualizaci legislativy.

Redakce portálu technicka-zarizeni.cz připravila aktualizovaný souhrn pro jednotlivá Nařízení vlády včetně tabulek o zapracování připomínek do konečného znění.

Prováděcí předpisy v aktuálním návrhovém znění po zapracování připomínek:

Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních
Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních
Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních
Nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních

Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Semináře AKADEMIE APTI ke změně legislativy pro jednotlivá technická zařízení

Pracovní skupina APTI z.s. pro informatiku a vzdělávání v současné době připravuje úvodní semináře o změně legislativy pro jednotlivá technická zařízení, které proběhnou již v červnových termínech.

Související články