Závěrečná zpráva z konference POTRUBÍ 2022

Hradec Králové ve dnech 5.-6, dubna hostil druhý ročník konference POTRUBÍ 2022, který se konal pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Výrazné rozvolnění proti epidemických opatření umožnilo vytvořit adekvátní podmínky pro uspořádání akce. Shodou náhod je tak konference POTRUBÍ 2020 a POTRUBÍ 2022 poslední a první odbornou akcí uspořádanou společností Medim, spol. s r.o. bez platnosti omezujících proti epidemických opatření. Tento fakt se projevil jak ve výrazném navýšení účasti jak odborné veřejnosti, tak i prezentujících se firem.

Bezmála 160 účastníků se zájmem vyslechlo 22 odborných přednášek a mělo možnost se seznámit s výrobky a službami dvaceti vystavujících firem v předsálí. Na přípravě odborného programu se podíleli členové vědecké rady APTI a zástupci Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Problematiku vlivu vodíku na ocelové komponenty potrubí popsal Ing. Jakub Horník, Ph.D.,  z Ústavu materiálového inženýrství ČVUT v Praze. Následovala přednáška Ing. Jiřího Janycha ze společnosti Aliaxis Česká republika, s.r.o. na téma potrubí z plastů pro přepravu vodíku v plynárenských a průmyslových soustavách.

Téma technické normalizace bylo zastoupeno přednáškami Ing. Jana Weischery, DWV z Asociace poskytovatelů technických informací, z. s., který účastníky informoval o změnách normy ČSN EN 10253-2 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu a Ing. Jana Gemrota ze společnosti LIBERTY OSTRAVA, který vystoupil s přednáškou na téma Ocelové bezešvé trubky podle normy ISO 3183-2019.

Progresivní metody výuky svařečů potrubních systémů velkých rozměrů s využitím virtualizace procesu

Ing. Tomáš Gurčík, . IWE, ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav strojírenská technologie, Praha

Příklady poškozování svařovaných potrubí v průmyslu

Doc. Ing. Peter Bernasovský , EWE, Ph.D., konzulant-Failrue analyses, Bratislava, Slovensko

Příklady řešení potrubních sestav pomocí vlnovcových kompenzátorů

Ing. Stanislav Havlíček, BBA Kompenzátory spol. s r.o., Plzeň

Povrchové úpravy armatur – nástroj pro zvýšení životnosti armatur v potrubních systémech

Ing. Jaroslav Slavíček, VAG s.r.o., Hodonín

Výpočet limitních velikostí vad potrubí v provozu

Ing. Václav Pekař, CSc., APTI, z.s. Praha

Nové přístupy ke kontrole potrubí za pomocí pokročilé robotiky zahrnul do své přednášky Ing. Pavel Petrásek ze společnosti GAMALUX Plzeň, spol. s r. o., Plzeň.

Zajímavý pohled na zkušenosti z NDT inspekcí na zařízeních v Americe a Austrálii pomocí patentované technologie BEM™ , která umožňuje provést inspekci potrubí i přes silnou vrstvu izolace, představil Mgr. Vojtěch Kříž z evropské kanceláře společnosti Rock Solid Group.

Doprovodnou akcí konference POTRUBÍ 2022 je již tradičně také specializovaný odborný kurz VÝPOČTY POTRUBÍ 2022 vedený Ing. Václavem Pekařem, CSc. Kurz proběhl také po dvouleté pauze ve dnech 10.-11. května 2022 v Kutné Hoře a lze jej hodnotit jako velmi úspěšný a přínosný, o čemž svědčí i zaplněný konferenční sál.

Související články