Osm členských států EU se zavázalo ukončit výrobu elektřiny z uhlí do roku 2030

První zemí, která vyřadí uhlí ze seznamu zdrojů pro výrobu elektřiny bude Francie. Ta tak plánuje učinit do roku 2022. Následovat ji budou Itálie a Irsko s termínem do konce roku 2025.

Další země (Dánsko, Španělsko, Nizozemsko, Portugalsko a Finsko) tak chtějí učinit do roku 2030, oznámil španělský komisař pro klimatické změny a energetiku EU Miguel Arias Cañete na tiskové konferenci v Bruselu.

Celkem se bude jednat o cca 20% instalovaného výkonu uhelných elektráren v EU. Na tiskové konferenci také zaznělo, že Německo, coby nejvýkonnější ekonomika a zároveň největší znečišťovatel v EU vede diskuzi o termínu odstavení svých uhelných elektráren. V této souvislosti je nejvíce zmiňován termín 2035-2038.

Zbývající země, včetně Polska, které má vysoký podíl výroby elektrické energie z uhlí, však žádný termín o ukončení provozu svých uhelných kapacit nepředstavily. Při naplnění současných závazků bode v provozu v roce 2030 více než 40% procent instalovaného výkonu v EU, což je v rozporu s přijatým závazkem z Pařížské dohody o klimatu.

V rámci této dohody se státy Evropské unie zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 40%, tedy pod úroveň z roku 1990.

Související články