Připravované odborné akce v roce 2022

Vzdělávací program AKADEMIE APTI bude i v roce 2022 pokračovat řadou odborných vzdělávacích akcí. Bohužel vzhledem k aktuální závažné situaci byl programový výbor nucen přistoupit k přepracování již hotového harmonogramu akcí. Níže uvedené termíny i místa konání je tedy nutno chápat jako pouze orientační, které budou podle vývoje situace upřesněny v průběhu prvních měsíců příštího roku. Naplánovány jsou jak tradiční akce, tak i naprosté novinky, které reagují na vývoj legislativy a současné trendy a nové technologie.

Všechny akce jsou plánovány pro prezenční účast s tím, že bude možná i účast distanční formou prostřednictvím livestreamu. Doufejme, že se situace v brzké době zlepší a podaří se všechny akce zrealizovat.

Přípravný kurz pro montážní pracovníky a revizní techniky vyhrazených plynových zařízení ke zkouškám u TIČR

Pravidelný půlroční doškolovací a přípravné kurz pro revizní techniky, montážní pracovníky, osoby odpovědné, obsluhu a další odborníky v oblasti plynových VTZ.
Termín: březen/duben
Místo: Praha

Přípravný kurz pro revizní techniky vyhrazených tlakových nádob stabilních ke zkouškám u TIČR

Pravidelný půlroční doškolovací a přípravné kurz pro revizní techniky, montážní pracovníky, osoby odpovědné, obsluhu a další odborníky v oblasti tlakových VTZ.
Termín: březen/duben
Místo: Praha

Přípravný kurz pro revizní techniky vyhrazených zdvihacích zařízení ke zkouškám u TIČR

Pravidelný půlroční doškolovací a přípravné kurz pro revizní techniky, montážní pracovníky, osoby odpovědné, obsluhu a další odborníky v oblasti tlakových VTZ.
Termín: březen/duben
Místo: Praha

MACHINERY 2022

Aktuální legislativní požadavky na bezpečnost provozu strojních zařízení.
Kurz je určen pro konstruktéry a projektanty strojních zařízení a technologických celků, projektové managery, osoby odpovědné za provoz, údržbu, BOZP a management kvality, montážní a výrobní firmy, revizní techniky, osoby zodpovědné za nákup a dovoz strojních zařízení.
Termín: březen/duben
Místo: Praha

PED 2022

Pokračování úspěšné a velmi kladně hodnocené odborné vzdělávací akce která se zabývá evropskou legislativou pro tlaková zařízení, tedy Směrnicí 2014/68/EU.
Specializovaný kurz AKADEMIE APTI pro výrobce a prodejce tlakových nádob a zařízení, manažery kvality, auditory, inspektory, specialisty NOBO a další odborníky řady průmyslových odvětví.
Termín: březen/duben
Místo: Praha/Jičín

POTRUBÍ 2022

Specializovaná odborná konference zaměřená na problematiku projektování, výstavby inspekcí a údržby průmyslových potrubí.
Termín: duben
Místo: Praha/Hradec Králové

VTZ 2022

Odborná vzdělávací akce cíleně zaměřená na aktuální změnu legislativy pro vyhrazená technická zařízení, která přichází s nabytím účinnosti zákona č. 250/2021 Sb. Pro obor se v současnosti připravují zcela nové prováděcí předpisy, které nahradí letité vyhlášky ze sedmdesátých let.
Termín: květen/červen 2022
Místo: Praha/Telč

VÝPOČTY POTRUBÍ

Specializovaný VI, kurz pro projektanty, konstruktéry, odpovědné osoby dodavatelů technologických celků, specialisty NOBO a další.
Termín: květen
Místo: Praha/Kutná Hora

KOMPRESORY 2022

Specializovaná vzdělávací akce zaměřená na stlačování, skladování a přepravu plynů.
Termín: květen/červen
Místo: Praha/Jihlava

Obnova vodohospodářské infrastruktury 2022

9. ročník specializované konference zaměřená na financování, plánování, právní aspekty a zkušenosti z praxe obnovy vodárenské infrastruktury
Termín: září
Místo: Praha/Brno

KUTNÁ HORA 2022

III. celostátní setkání revizních techniků v Kutné Hoře. Nosným tématem této akce budou první praktické zkušenosti s dopady změny legislativy pro vyhrazená technická zařízení. V rámci tohoto projektu bude vyhrazen prostor pro moderovanou panelovou diskuzi se zástupci organizací státního odborného dozoru.
Termín: září
Místo: Kutná Hora

PLYN 2022

Odborná konference pro odborníky v plynárenství. Nové trendy, technologie a způsoby využití nejen zemního plynu.
Termín: říjen/listopad
Místo: Praha/Hradec Králové

TLAK 2022

22. odborné fórum tlakových zařízení v energetice, průmyslu a teplárenství. Nové výzvy v oboru tlakových zařízení
Termín: říjen/listopad
Praha/Hradec Králové

H 2022

Den vodíkových technologií. Odstraňování překážek ve výrobě, transportu, skladování a využívání vodíku, coby strategického zdroje energie blízké budoucnosti.
Termín: listopad/prosinec
Místo: Praha/Brno

CHLAZENÍ 2022

Bezpečný provoz chladících zařízení. Nová chladiva, technologie a požadavky na chladící zařízení z hlediska aktuální legislativy.
Termín: listopad/prosinec
Místo: Praha/Brno

Související články