Nové normy pro netopené tlakové nádoby

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámil schválení osmi evropských technických norem pro netopené tlakové nádoby k přímému používání jako ČSN. Tyto normy vejdou v platnost 1. prosince 2021.

ČSN EN 13445-1 (69 5245)
kat.č. 512969
Netopené tlakové nádoby – Část 1: Obecně;
EN 13445-1:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-1 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 1: Obecně; Vydání: Prosinec 2015

ČSN EN 13445-2 (69 5245)
kat.č. 512970
Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály;
EN 13445-2:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-2 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály; Vydání: Duben 2019

ČSN EN 13445-3 (69 5245)
kat.č. 512971
Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet;
EN 13445-3:2021;
Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-3 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Duben 2018

ČSN EN 13445-4 (69 5245)
kat.č. 512972
Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba;
EN 13445-4:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-4 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba; Vydání: Prosinec 2015

ČSN EN 13445-5 (69 5245)
kat.č. 512973
Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení;
EN 13445-5:2021;
Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-5 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení; Vydání: Červenec 2016

ČSN EN 13445-6 (69 5245)
kat.č. 512974
Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem;
EN 13445-6:2021;
Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-6 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových
nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem; Vydání: Březen 2018

ČSN EN 13445-8 (69 5245)
kat.č. 512975
Netopené tlakové nádoby – Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin;
EN 13445-8:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-8 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho
slitin; Vyhlášena: Březen 2015

ČSN EN 13445-10 (69 5245)
kat.č. 512976
Netopené tlakové nádoby – Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin;
EN 13445-10:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13445-10 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho
slitin; Vyhlášena: Červenec 2016

Související články