Profesor Hrdlička k rozhodnutí Uhelné komise: bude potřeba více jaderných zdrojů

Uhelná komise, poradní orgán Vlády České republiky doporučila ukončit používání uhlí do roku 2038. Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. vystoupil v pořadu internetové televize Seznam.cz, kde komentoval rozhodnutí Uhelné komise ve které zasedá jako jeden ze dvou reprezentantů akademické sféry v 19členné komisi, která má za úkol vytyčit cestu České republiky k nízkouhlíkové energetice.

Profesor Hrdlička působí aktivně od roku 1976 na Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT. Roku 2005 byl jmenován děkanem a Fakultu strojní vedl po dvě funkční období. Aktivně působí v řadě institucí, mj. je členem vědecké rady APTI a také dlouholetým lektorem odborného fóra TLAK, které pořádá společnost MEDIM, spol. s r.o. ve spolupráci s APTI.

Rozhovor s profesorem Hrdličkou můžete shlédnout na tomto odkazu:

Vědec z uhelné komise: Jádra potřebujeme víc, jinak s uhlím skončit nelze

Usnesení Uhelné komise:

  1. Doporučuje vládě ČR rok 2038, jako realistický rok útlumu využití uhlí pro účely výroby elektřiny a tepla v ČR.
  2. Zároveň však zdůrazňuje podmínky toho útlumu, kterými jsou zejména: včasná náhrada utlumovaných uhelných zdrojů jinými výrobními zdroji, zajištěna energetická bezpečnost ČR. Jako explicitní podmínku je nutné v tomto ohledu zmínit dostavbu nových jaderných zdrojů, která musí být realizována v připravovaném rozsahu a v rámci stávajícího harmonogramu. Další podmínkou je úspěšná transformace teplárenství umožňující kontrolovaný odchod od využití uhlí při výrobě tepla.
  3. Se shoduje na tom doporučit vládě ČR provádění periodického přezkumu rozhodnutí útlumu uhlí v závislosti na externích faktorech; tento přezkum by měl být prováděn minimálně každých pět let od schválení útlumu vládou ČR.
  4. Doporučuje vládě ČR, aby Uhelná komise pokračovala v práci, zejména s ohledem na rozpracování podrobnějšího harmonogramu útlumu, regulatorně legislativních nástrojů a detailní zhodnocení ekonomických a sociálních dopadů útlumu těžby.
  5. Doporučuje vládě ČR, aby zůstalo zachování územního určení Fondu spravedlivé transformace pro uhelné kraje (Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký), kde je alokováno přibližně 42 mld. Kč, zároveň aby došlo ke zvýhodnění pro uhelné kraje v rámci Modernizačního fondu, kde je celková alokace více jak 120 mld. Kč a zároveň aby investice do veřejné infrastruktury z IROP, RRF a podpory podnikání OPTAK činily na území uhelných krajů minimálně 40 mld. Kč.
  6. Pověřuje předsedy Uhelné komise, aby o výše uvedeném usnesení informovali vládu ČR a předložili daná doporučení k projednání na úrovni vlády ČR.

Zdroj: seznam.cz, zelenykruh.cz

Související články