První zasedání Uhelné komise: Sociálně-ekonomické dopady, odborné souvislosti i časový harmonogram útlumu těžby uhlí

Jízdní řád, tedy časový harmonogram, odborné parametry, sociální a ekonomické dopady útlumu uhlí. Tři základní oblasti, kterými se bude zabývat vládní uhelná komise. Dnes poprvé zasedala. Členové se shodli, že bude mít tři pracovní skupiny, které budou odpovídat výše uvedeným klíčovým oblastem. Právě ty je třeba v souvislosti s postupným ústupem od hnědého i černého uhlí a související změnou energetického mixu řešit.

Členem Uhelné komise je mimo jiné také dlouholetý lektor odborného fóra TLAK a člen vědecké rady APTI, prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

„Když jsem před časem mluvil o uhelné komisi, reakce byly veskrze pozitivní. Jsem rád, že se ji podařilo v rekordně krátkém čase ustanovit a začali jsme pracovat.
Řešíme složitou oblast s mnoha různými zájmy a požadavky, někteří požadují ukončení těžby uhlí už v roce 2025, někteří naopak ideálně vůbec, nejdříve však v roce 2050. Na útlum těžby se musíme podívat výhradně z odborného, nepolitického pohledu, důsledně vyhodnotit jednotlivé uhelné zdroje, jejich environmentální dopady, účinnost těchto zdrojů, musíme se do detailu podívat i na související legislativu, financování odklonu od uhlí a na sociální dopady v uhelných regionech. Inspirací je nám fungování Uhelné komise v Německu, což bylo na dnešním prvním jednání komise kvitováno.“

ministr životního prostředí Richard Brabec

Doporučení, jak Českou republiku přizpůsobit útlumu využívání energie z fosilních paliv, plánuje uhelná komise vládě předložit nejpozději do konce příštího roku.

„V komisi máme zástupce z oblasti těžby, zaměstnavatelských svazů, odborů, regionů, ale i ekologů a akademiků, takže je zcela vyvážená.
Dnes jsme si potvrdili, že bude mimo jiné řešit jízdní řád útlumu těžby, tedy přístup České republiky k uhlí obecně včetně časového harmonogramu s ohledem na energetický mix jako takový.“

vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček

Složení Uhelné komise:

 • Martin Štemberka
  předseda, Český báňský úřad
 • Karel Havlíček
  ministr průmyslu a obchodu
 • Richard Brabec
  ministr životního prostředí
 • David Koppitz
  náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ondřej Landa
  náměstek pro řízení sekce Právní a majetek státu, Ministerstvo financí
 • Jiří Vaňásek
  náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • František Hrdlička
  ČVUT
 • Jiřina Jílková
  UJEP
 • Zdeněk Osner
  předseda představenstva Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
 • Daniel Beneš
  viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Vladimír Dlouhý
  prezident, Hospodářská komora
 • Jaromír Franta
  I. místopředseda, Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Jan Rovenský
  Greenpeace
 • Jiří Koželouh
  programový ředitel Hnutí Duha
 • Martin Klika
  1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
 • Jana Mračková Vildumetzová
  hejtmanka Karlovarského kraje
 • Jakub Unucka
  náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
 • Pavel Pustějovský
  předseda Podvýboru pro energetiku
 • Zástupce Výboru pro životní prostředí PSP ČR

Doporučení, jak Českou republiku přizpůsobit útlumu využívání energie z fosilních paliv, plánuje uhelná komise vládě předložit nejpozději do konce příštího roku.

Související články