Seminář ČVUT Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Praha 6, Technická 4, místnost č. 17; velká zasedací místnost v přízemí

10. listopadu 2022

Vědecký výbor:

Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.
ZČU v Plzni, Fakulta strojní

Doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D,
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Ing. Pavel Zacha, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Organizační výbor:

Ing. Cihlář Michal
ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ing. Jan Štěpánek, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ing. Miroslav Gleitz
ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ing. Jan Syblík
ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ing. Zuzana Kubíková
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Dušana Táborská
ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Program

8.00Registrace a ranní káva
8.45  Zahájení
9.00Charakteristiky inženýrství zacíleného na bezpečnost
Dana Procházková
9.20Plán řízení rizik při dlouhodobém výpadku dodávka elektrické energie pro blok jaderné elektrárny Temelín  
Jan Jiroušek
9.50 Plán řízení rizik pro údržbu parogenerátoru jaderné elektrárny
Karel Vidlák
10.20  Plán řízení rizik při rekonstrukci stanice metra
Lenka Střelbová
10.40Dopady požárů na železobetonové konstrukce
Nicole Svobodová
11.00Přestávka na kávu
11.30Rizika ve slévárenství Aleš Herman, Jindřich Zeman
11.50Vliv předúpravy povrchu a rizika vzniku koroze a delaminace povlaků z práškových plastů Jiří Kuchař, Viktor Kreibich, Filip Tláskal
12.10Identifikace rizik a vyhodnocení jejich dopadů na aktiva veřejná i aktiva vybraných technických procesů anodické oxidace Eva Michelle Sedláčková
12.30Občerstvení
13.30Rizika spojená s internetem věcí Andrej Pastorek
13.50Kyberbezpečnostní design pro železniční produkty Jan Procházka, Petr Novobílský, Dana Procházková, Svatoslav Valoušek
14.10Využití moderních technologií průmyslu 4.0 v bezpečnosti Tomáš Kertis
15.00Přestávka na kávu
15.00Bezpečnost experimentu zacíleného na chlazení velkých tepelných toků Miroslav Gleitz
15.00Zirkoniové pokrytí paliva jako kritická komponenta jaderných zařízení Alžběta Endrychová
15.15Bezpečný lapač koria Jan Komrska
15.30Kritické aspekty chlazení tokamaků ITER a DEMO Vojtěch Smolík
15.45 Legislativa spojená s bezpečností
16.00Diskuse, závěr semináře

Případné dotazy – telefonní čísla: 224 357 969, 224 357 964 v pracovní době

Vyplněnou přihlášku zaslat do 30. 8. 2022 na jeden z mailů:
dusana.taborska@fs.cvut.cz / prochdana7@seznam.cz / danuse.prochazkova@fs.cvut.cz

Pozvánka s přihláškovým formulářem ke stažení

Související články