ŠKODA JS plní své závazky nejen vůči české energetice

Tým společnosti ŠKODA JS i přes složité podmínky současného období pokračuje ve výrobě, zajišťuje odstávky obou českých jaderných elektráren, práce na slovenských jaderných elektrárnách i u dalších zahraničních partnerů.

„Snažíme se při zachování všech opatření k ochraně zdraví našich kolegů i zdraví jejich blízkých udržet společnost v chodu a uchovat si svou spolehlivost a důvěryhodnost.
Díky úsilí a nasazení všech členů týmu, a to bez ohledu na místo a způsob výkonu práce, plníme úkoly dle harmonogramu jednotlivých projektů a zakládáme tak jistotu perspektivy firmy po návratu do normálních podmínek. Jsme spolehlivým partnerem jaderné energetiky nejen u nás, ale v celé střední a východní Evropě.“

generální ředitel ŠKODA JS František Krček.

Stejně jako na ostatní činnosti společnosti dopadají aktuální omezení i na servis jaderných elektráren. Technici v celém areálu elektráren včetně prací na primárním okruhu se musí přizpůsobit různým opatřením a omezením. Samozřejmá je práce v rouškách. Zaměstnanci se také museli naučit pracovat se vzdáleným přístupem, kdy řada porad a konzultací se řeší přes různé pojítka a aplikace.

Na JE Temelín právě probíhá odstávka 1. bloku, která má za sebou téměř třetinu z plánovaných 60 dní. Přes všechna omezení a těžkosti způsobené aktuální situací se daří držet schválený harmonogram. Pracuje zde více než stovka odborníků za ŠKODA JS, kteří provádějí servis a kontroly na logickém celku primárního okruhu.

Rozsah plánovaných servisních činností při této odstávce je jedním z největších, v této podobě se provádí jednou za šest let. Podle plánu začala i kompletní nedestruktivní kontrola materiálu samotného srdce 1. bloku, tedy jaderného reaktoru, jeho nádoby. Tuto kontrolu provádějí pracovníci ŠKODA JS pomocí systému MKS (Modulární Kontrolní Systém) – podrobnější informace o MKS na konci zprávy. Kontroly reaktoru musí probíhat i za současné situace v nepřetržitém směnném režimu. Když půjde vše dobře, bude kontrola dokončena v polovině dubna.

Stejně profesionálně a obětavě pracují odborníci ze ŠKODA JS na JE Dukovany, kde se z rozhodnutí provozovatele odstávka 3. bloku prodloužila do začátku května, aby mohly být provedeny další kontroly a dodatečné práce na vybraných částech primárního okruhu. Jedná se o časově velice náročné operace, které budou probíhat v následujících několika týdnech. Zaměstnanci společnosti ŠKODA JS dělají vše pro to, aby minimalizovali dopad odkladu na harmonogram provozu elektrárny.

Výroba v plzeňských závodech ŠKODA JS stále probíhá díky obětavosti zaměstnanců, kteří překonávají ztížené pracovní podmínky, ať už se jedná o omezení vstupů do výrobních prostor. I zde se musíme vypořádat s opatřeními jako je nošení roušek při fyzicky namáhavé práci, či omezení vzájemné komunikace.  V Reaktorové hale pokračuje bez omezení kontejnerový program, opracování komponent vnitřních částí reaktoru EPR pro JE Hinkley Point C i finální montáž stendu inspekcí paliva pro JE Temelín. V provozu Bolevec se jedná především o výrobu pohonů PRO-M pro JE Dukovany, ale i řady dalších zakázek.

Výhodou společnosti ŠKODA JS je, že výrobní procesy jsou dlouhodobé, čas od zahájení výroby po expedici se vyjadřuje minimálně v měsících, spíše v letech. Nedotýkají se jí proto v této chvíli problémy s materiálovými vstupy a ŠKODA JS může pokračovat v probíhajících projektech a zakázkách.

Také na Slovensku působí pracovníci ze společnosti ŠKODA JS v limitujících podmínkách, které vycházejí z nařízení vlády, interních opatření společnosti ŠKODA JS a jednotlivých jaderných elektráren. Aktuální situace sice také komplikuje obvyklé sdílení lidských zdrojů pro odstávky mezi Českou a Slovenskou republikou s ohledem na nařízené karantény (vzájemné zákazy vjezdu pro veškeré osoby přijíždějící do SR ze zahraničí včetně ČR a naopak), nicméně se daří tyto obtíže úspěšně překonávat. Pracovníci na stavbě na lokalitě Mochovce 34 byli operativně rozděleni do dílčích skupin, resp. turnusů za účelem minimalizace osobního kontaktu s cílem co nejmenšího dopadu do standardního běhu činností. Pokračují přípravy na odstávky JE Bohunice, JE Mochovce 1,2, běží potřebná předvýroba na jednotlivé akce. Pokračují práce v rámci dostavby EMO34, kdy v tomto roce 2020 je očekáváno zavezení paliva do reaktoru 3. bloku.

Kromě plnění pracovních úkolů se tým zaměstnanců ŠKODA JS zapojil i do obecně prospěšných aktivit. Ve středisku na JE Temelín zaměstnanci začali aktivně šít roušky, nyní se šití dále rozšířilo na další útvary a nabízíme roušky potřebným v celém Plzeňském kraji. Na vybraných pracovištích zahájili zaměstnanci výrobu ochranných štítů, které nabízejí zejména zdravotnickým zařízením v okolí elektráren Temelín a Dukovany. ŠKODA JS podpořila finančním darem Fakultní nemocnici v Plzni, Červený kříž i organizaci ADRA.

Ve společnosti (v ČR i SR) pracovalo k 31. březnu 2020 1111 zaměstnanců, z toho přibližně třetina zaměstnanců z dělnických profesí. Ze zbytku zaměstnanců vykonává třetina práci z domova, Počet se mění každý den, protože řada z nich střídá home office s prací ve firmě. V karanténě jsou 4 zaměstnanci, 17 zaměstnanců má OČR, tzn. pečuje o nezletilé děti. Nakažený dosud nebyl nikdo.

Související články