Stanovisko SÚIP k zajišťování revizí a kontrol u vyhrazených technických zařízení v době nouzového stavu

Ve věci přípustnosti provozu vyhrazených technických zařízení bez platných revizí a kontrol vyslovuje Státní úřad inspekce práce následující stanovisko:

SÚIP upozorňuje, že i v době stavu nouze ze strany zaměstnavatele nezaniká nutnost dostatečně zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci.

SÚIP vnímá skutečnost, že v některých provozech v době nouzového stavu z objektivních důvodů nemůže být kontrola či revize VTZ provedena v stanoveném termínu.

To se může týkat zejména sektoru podnikání ve zdravotnictví, potravinářství, obchodu a dalších odvětvích s vysokými požadavky na hygienu práce.

Rovněž je zohledněna skutečnost, že je vzhledem k současné situaci omezena možnost vstupu externích osob do uzavřených areálů společností, které provozují kritickou infrastrukturu. Dále je větší počet zaměstnanců fyzicky nepřítomen na pracovištích. Případně není v reálných možnostech zaměstnavatele zajistit odborně způsobilou osobu k výkonu kontroly, nebo revize VTZ.

Ve výše uvedených případech je SÚIP připraven tyto objektivní důvody zohlednit ve své činnosti s tím, že po zrušení nouzového stavu zaměstnavatel v přiměřeném časovém horizontu kontroly a revize provede a vše uvede do souladu s právními předpisy.

Související články