Opatření TIČR v souvislosti s nouzovým stavem České republiky

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění SARS-CoV-2 (COVID-19) a mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, se Technická inspekce České republiky, organizace státního odborného dozoru, rozhodla až do odvolání zavézt tato opatření:

  • Ode dne 23.3.2020 TIČR pozastavuje do ukončení nouzového stavu příjem žádostí o vydání osvědčení.
  • Ode dne 23.3.2020 TIČR pozastavuje do ukončení nouzového stavu provádění ověřování odborné způsobilosti. 
  • Po ukončení nouzového stavu, bude bezodkladně obnoveno přijímání žádostí o vydání osvědčení. Přednostně budou vyřizovány všechny podané a nevyřízené žádosti evidované v systému TIČR, před a během období platnosti nouzového stavu. TIČR zajistí projednání nových termínů konání zkoušek s žadateli.
  • Činnosti související s vydáváním oprávnění a odborných a závazných stanovisek zůstávají prozatím nezměněny.
  • Technická inspekce České republiky přerušila do odvolání konání veškerých odborných seminářů.
  • Technická inspekce České republiky provedla změnu úředních hodin na všech pobočkách v obvyklých dnech, a to od 10:00 do 12:00 hod.

Stanovisko TIČR k prokazování odborné způsobilosti Osvědčením v době nouzového stavu

Za účelem omezení pohybu osob ze zdravotních důvodů Technická inspekce České republiky, organizace státního odborného dozoru, při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., upravuje režim vydávání Osvědčení vydávaných podle §6a, odst 1) písm. d). takto:
Osoby, jimž skončila platnost osvědčení během nouzového stavu, mohou na území České republiky vykonávat činnosti v příslušném rozsahu tohoto osvědčení, a to po dobu trvání nouzového stavu.

Související články