Školení montážních pracovníků podle normy EN 1591-4

Aktuální vydání věnujeme významu školení montérů přírubových spojů podle EN1591-4 v procesu trvalého vzdělávání zaměstnanců. Nutnost odstavit provoz z důvodů netěsnosti na přírubovém spoji je noční můrou každého provozovatele zařízení. V rafinériích, chemických a dalších průmyslových provozech se dlouhodobě zkoumají a šetří příčiny selhání těsnosti přírubových spojů v provozech

Výsledkem těchto výzkumů je následující tabulka.

Důvody selhání spoje

Konstrukce spoje10%
Výpočet15%
Nevhodné těsnění15%
Technologická chyba10%
Montáž těsnění 50%

Až 50 % příčin netěsností je způsobeno nesprávnou montáží. Často bývají příčinou zažité stereotypy postupů, které vycházely ze zkušeností při montáži azbestových těsnění.

Školení montérů je určené k tomu, aby montérům dalo ucelenou představu, jak se vzájemně ovlivňují jednotlivé součásti přírubového spoje při montáži.  

Základní kvalifikace normy EN 1591-4 má 27 témat, které lze přibližně rozdělit do 4 oblastí:

•        Materiál těsnění, jeho vlastnosti, třídy těsnosti, deformace těsnění při montáži atd.

•        Vliv mazání, přenos sil, spojovací materiál

•        Postupy utahování, záznamy, protokoly

•        Nástroje pro utahování, způsoby utahování, bezpečnost práce, detekce úniků

Cílem je povýšit práci montéra přírubových spojů na úroveň svářečů. 

Vlastní školení i závěrečné zkoušky obsahují teoretickou i praktickou část. 

Platnost certifikátu školení je 5 let. Prodloužení možné po přezkoušení, nebo opětovném absolvování celého školení.(viz kapitola 12.2 ČSN EN 1591-4)

Nejčastější argumenty pro odmítání školení se odvolávají na dlouholeté zkušenosti a zažité postupy:

„Nemáme kritické spoje, nejsme chemička či rafinerie. Pro naše aplikace nepotřebujeme školení, naši montéři si s tím vždycky poradili, máme zaběhnuté postupy, nemáme netěsnosti atd. „

Z pohledu montáže těsnění je jedno, jde-li o kritický spoj nebo běžnou aplikaci. I spoje, kde jsou nízké parametry, mohou být z pohledu zákazníka kritické.

Současný stav norem pro návrh a výpočet těsnění podle DN, PN a nových materiálů těsnění vykazují nesoulad z důvodů toho, že používané normy jsou více jak 30 let staré a u některých parametrů vycházejí z azbestových těsnění. Materiály, které posléze azbest nahradily, mají jiné těsnící vlastnosti a je třeba na ně aplikovat jiné postupy a způsoby montáže.

Obvykle dostávají montéři do rukou těsnění a většinou nemají k dispozici ani utahovací momenty.

„Montéři si nakonec vždy nějak poradí“ a utáhnou přírubový spoj, nejčastěji za pomocí kladiva a úderových klíčů. Spoj se bere za utažený, až šrouby tzv. „zvoní“. Výsledkem může být sice těsnost, ale mnohdy za cenu ohnutého listu příruby.

Jak utáhnout správně přírubový spoj když mě např. zavolají během noční služby k opravě netěsnosti a já neznám požadovaný utahovací moment a neznám těsnící vlastnosti těsnění, které mám použít?

Jaký zvolit materiál těsnění pro danou aplikaci? Jak utáhnout přírubový spoj, jaké zvolit mazivo spojovacího materiálu, aby se dal spojovací materiál povolit a znovu použít. Jak si poradit při montáži těsnění při běžné údržbě, nebo během odstávek?   

Na tyto a podobné otázky najdete odpovědi po absolvování školení montérů.

Cílem námi realizovaného školení podle EN 1591-4 je nejen naplnění požadavků normy, ale doplnění již stávajících zkušeností montérů právě o poznatky související s postupy a montáží nových materiálů těsnění.

Co znamená certifikované školení?

Postup a průběh zkoušek montérů přírubových spojů podle ČSN EN 1591-4 je schválen nezávislým orgánem v souladu s EN ISO/IEC 17024:2013 posuzování shody. V České republice je nezávislý schvalovací orgán  ČIA (Český institut pro akreditaci) a na Slovensku SNAS (Slovenská národná akreditačná služba).

ČIA nebo SNAS jako certifikační orgán udělují značku, kterou smí zkušebna opatřovat vlastní certifikát vydávaný úspěšným absolventům školení montážních pracovníků podle EN 1591-4. 

Vzory certifikčních zanček SNAS a ČIA.

Naše zkušenosti se školením montérů přírubových spojů podle EN 1591-4 jsme využili při vypracování metodiky, postupů a hodnotících kritérií pro přezkoušení externích montérů před započetím montážních prací (odstávkou).

Význam přezkoušení externích montérů ze znalostí základních postupů při montáži přírubových spojů přináší provozovatelům ověření jejich odborné způsobilosti před montáži. V kombinaci s následným dozorem vlastní montáže pak i očekávané zvýšení spolehlivosti těsněných přírubových spojů.  

Podobný přístup lze aplikovat i na jiné typy provozů např. v energetice nebo průmyslu.

https://www.tesneni.cz/cs/skoleni-prirubove-spoje

Komerční sdělení

Související články