SÚIP: V roce 2021 došlo k nejmenšímu počtu pracovních úrazů za posledních 20 let

Rok 2021 se v oblasti bezpečnosti práce zapíše jako rok, kdy došlo k nejnižšímu počtu smrtelných pracovních úrazů za posledních 20 let. Státní úřad inspekce práce eviduje celkem 88 smrtelných pracovních úrazů, což znamená o 20 případů méně oproti roku 2020. Celkový počet je také menší než v letech 2017 a 2019, kdy byl počet smrtelných pracovních úrazů doposud nejnižší v posledních 20 letech. Všech 88 smrtelných pracovních úrazů bylo nahlášeno na oblastní inspektoráty, Český báňský úřad nezaznamenal v loňském roce žádný smrtelný pracovní úraz (vzhledem k útlumu hornické činnosti, pozn. red.). Zahraniční pracovníci se na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů podílejí necelými 20 %. Ke dvěma smrtelným pracovním úrazům došlo při činnostech vykonávaných v zahraničí.

Zdroje smrtelných pracovních úrazů

Nejčastějším zdrojem byla pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky (26 smrtelných pracovních úrazů), převážně šlo o dopravní nehody. Smrtelnými pracovními úrazy, které vznikly při dopravních nehodách dopravních prostředků na veřejných pozemních komunikacích, se inspekce práce v rámci své kontrolní činnosti nezabývá, na rozdíl od pracovních úrazů,
ke kterým došlo při provozu dopravních prostředků na účelových komunikacích a v neveřejných prostorách (například areál firmy). Druhým nejpočetnějším zdrojem vzniku smrtelných pracovních úrazů byla kategorie materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky a prach (7), kdy se jedná převážně o úrazy způsobené nedostatečným zajištěním těžkých břemen, materiálu a součástek při jejich přemisťování a převážení (tzn. pád, vymrštění, zavalení, sesunutí, přimáčknutí atd.).
Dále se např. jedná o smrtelné pracovní úrazy, které se staly v nezajištěném prostoru výkopu (sesunutí zeminy).

Třetím nejpočetnějším zdrojem vzniku smrtelných pracovních úrazů byly budovy, konstrukce, povrchy (6), kdy se jedná hlavně o pády z výšky a do hloubky. A rovněž kategorie nebezpečné látky a přípravky, radioaktivní látky, biologické látky (6). Počty smrtelných pracovních úrazů podle vztahu k zaměstnavateli Nejvíce smrtelných pracovních úrazů utrpěli zaměstnanci v pracovním poměru (66 úmrtí), 75 % z celkového počtu. Dále se na smrtelných pracovních úrazech podíleli zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (17) a osoby vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy (5).

Zajímavé je, že tzv. agenturní zaměstnanci v loňském roce nebyli mezi obětmi smrtelných pracovních úrazů ani v jednom případě.

V příčinách smrtelných pracovních úrazů stále vede nedostatečně odhadnuté riziko

Podobně jako v předchozích letech, i loni se nejvíce smrtelných pracovních úrazů stalo v důsledku špatně nebo nedostatečně odhadnutého rizika, a to v téměř 70 % (61 úmrtí). Další významnou příčinou bylo ohrožení jinými osobami — odvedení pozornosti při práci, žerty, hádky a jiné (11 úmrtí) a rovněž chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění (4 úmrtí).

Ostatní kategorie příčin pracovních úrazů jsou v záznamech o smrtelných pracovních úrazech uváděny v mnohem menší míře.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí
Státní úřad inspekce práce

Zdroj: https://www.suip.cz/documents/20142/43708/zpravodaj_1-22.pdf/ca343ac3-7e60-7937-cf7f-29cf107f49cf

Související články