Energetická skupina ČEZ se stala vlastníkem společnosti Škoda JS

Energetická Skupina ČEZ se stane stoprocentním vlastníkem tradiční české firmy z oblasti jaderné energetiky Škoda JS. Vyřeší tak problematiku svého významného dodavatele, který se před několika lety stal součástí ruské strojírenské skupiny OMZ, ovládané Gazprombankou. Díky tomu se společnost v současné době ocitla v ohrožení sankcí, což má potenciální dopad i na zajištění stávajících klíčových dodávek pro jaderné elektrárny ČEZ.

Škoda JS je původní českou společností s tuzemskými zaměstnanci a unikátním domácím know-how, se kterou ČEZ dlouhodobě spolupracuje, zejména v oblasti jaderného paliva a údržby primárního okruhu jaderných elektráren. Spolu se společností Škoda JS získá ČEZ i další podíl ve vědecko-výzkumném pracovišti ÚJV Řež, který Škoda JS dnes vlastní. Podíl ČEZ v ÚJV Řež tak stoupne z 52,46 % na 69,85 %.

Složitou transakci ČEZ realizuje ve spolupráci s WOOD & Company, významnou finanční a investiční skupinou s předním postavením na středoevropském trhu, která bude držitelem akcií do schválení transakce antimonopolními úřady. Tento postup zajistí, že společnost Škoda JS již nebude ohrožena sankcemi bezprostředně po podpisu smlouvy, nikoliv až poté, kdy antimonopolní úřady dají Skupině ČEZ souhlas s převzetím plné kontroly, jak by to bylo za normálních okolností běžné.

„Změna vlastníka znamená pro nás zahájení nové etapy práce, v níž budeme moci naplno využít naše kapacity a zkušenosti na významných domácích i zahraničních projektech a to bez omezení, která byla spojená s předchozí vlastnickou strukturou.
Vzhledem k tomu, že ČEZ a.s. je silná a na trhu významně etablovaná společnost, tak nám toto spojení dává reálnou možnost dalšího rozvoje ŠKODA JS.

František Krček, generální ředitel Škoda JS

ŠKODA JS a.s. je jednou z předních evropských inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren. Společnost Škoda JS byla založena roku 1859, historie dnešní ŠKODA JS začíná v roce 1956. Od té doby působí v oboru kontinuálně. Za dobu své existence firma dodávala investiční celky, zařízení a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady vyhořelého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA, Rakousku, Finsku, Belgii, ČLR, Arménii a v dalších zemích.

ŠKODA JS a.s. vyrobila a dodala 21 kompletních jaderných reaktorů typu VVER 440 a tři reaktory typu VVER 1000. Od devadesátých let se zaměřila také na západní trhy a technologie. Spolupracuje s předními světovými společnostmi v oboru. V současnosti se na tržbách společnosti rovnoměrně podílí inženýring, výroba a servis, přibližně polovinu obratu společnosti tvoří export. Společnost dosahuje ročních tržeb kolem 3,5 – 4 miliardy Kč. Téměř poloviny tržeb dosahuje v exportu zařízení a služeb. Zaměstnává přes 1000 vysoce kvalifikovaných odborníků.

WOOD & Company je významná finanční a investiční skupina s předním postavením na středoevropském trhu. Skupina se zaměřuje na poskytování transakčního poradenství, poradenství v oblasti korporátních financí, obchodování s cennými papíry a správu aktiv. Společnost byla založena v roce 1991 a má kanceláře v sedmi evropských městech včetně centrály v Praze a zkušeného oddělení investičního bankovnictví v Bratislavě.

Související články