Technická pravidla v oboru plynových zařízení (TPG) jsou nyní k dispozici zdarma

Novelou zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, byl nařízen bezplatný přístup k českým technickým normám a dalším důležitým technickým dokumentům. Podle rozsudku Městského soudu v Praze je Ministerstvo průmyslu a obchodu povinno zajistit také sponzorovaný (bezplatný) přístup k technickým pravidlům gas, neboli TPG, která se vztahují k požadavkům zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a to ve lhůtě 6 měsíců od právní moci rozsudku. Tato lhůta uplynula 16. 7. 2023.

TPG jsou tedy nyní publikována na stránkách Českého plynárenského svazu www.cgoa.cz na základě registrace na adrese:

https://www.cgoa.cz/registrace-sponzorovany-pristup/

Po vyplnění registračního formuláře, obdržíte potvrzovací mail a heslo k ověření platnosti e-mailové adresy. Od této chvíle se můžete přihlašovat i z hlavní stránky Českého plynárenského svazu: www.cgoa.cz nebo https://www.cgoa.cz/prihlaseni/

České technické normy jsou přístupné na stránkách České agentury pro standardizaci, také na základě registrace:

https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/

TPG i ČSN, které jsou zpřístupněny prostřednictvím sponzorovaného přístupu jsou k dispozici pouze pro čtení a jsou označeny ochrannými prvky. Stahování souborů není povoleno.

Související články