Ohlédnutí za 18. ročníkem odborného fóra TLAK 2018

Již v pořadí 18.ročník tradičního odborného fóra TLAK 2018 se uskutečnil ve dnech 20. – 22. února 2018 v královéhradeckém Hotelu Černigov. Odbornou garanci zajišťovala Asociace poskytovatelů technických informací, Technická inspekce České republiky, Česká hutnická společnost a České vysoké učení technické v Praze.

Záštitu nad odborným fórem převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Hospodářská komora ČR.


Otázku energetické koncepce České republiky nastínil
Ing. Antonín Beran, ředitel Odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Partnery 18. ročníku odborného fóra TLAK byly společnosti: DEKRA CZ, a.s., Praha, FASTRA, s.r.o., Kolín, POKORNÝ, s.r.o., Brno, RADETON, s.r.o., Brno a TECHSEAL, s.r.o., Praha.

Doprovodné výstavky se pak zúčastnilo sedmnáct vystavujících firem.

V odborném programu zaznělo 26 odborných přednášek v pěti ucelených blocích. Nutno zmínit, že se podařilo zajistit účast řady předních odborníků, skutečných špiček v oboru.

V zcela nové koncepci odborného programu byly přednášky řazeny do ucelených bloků tak, aby jednotlivé přednášky na sebe tématicky navazovaly a pokud možno reagovaly na aktuální novinky a výsledky studií či doktorandských prací.

Rovněž se zájmem účastníků se setkaly i prezentace firem zaměřených na novinky v NDT.


Poznatky z kontrol SÚIP přednesl Ing. Ondřej Varta, Ph.D., vedoucí úseku inspekce BOZP a VTZ, Státní úřad inspekce práce, Opava


O kybernetické bezpečnosti řídících systémů tlakových zařízení hovoří Mgr. Martin Leskovjan, Citadelo Czech Republic, s.r.o.

Jak bylo zmíněno při slavnostním zahájení TLAK 2018, jednotlivá odborná témata plánujeme rozvinout do řady jedno a vícedenních seminářů a kurzů v rámci AKADEMIE APTI, kde bude vytvořen prostor pro podrobnější výklad problematiky, než je možné obsáhnout v časovém limitu pro vystoupení na odborném fóru.

Nabídka seminářů a kurzů k problematice tlakových zařízení je uveřejněn zde. Seznam akcí budeme průběžně aktualizovat.

První vlaštovkou je dvoudenní odborný kurz pro odborníky a projektanty zaměřený na Statické výpočty potrubí, který proběhne 23. – 24. 5. 2018 na zámku v Poděbradech.

Účastníkům odborného fóra byl také představen pilotní projekt systému celoživotního vzdělávání APTICARD, který umožní registrovaným odborníkům přístup do vzdělávacího systému, zvýhodněné ceny vložného a řady dalších výhod.


Do prezenčních listin se zapsalo celkem 174 účastníků, z toho 9 účastníků ze Slovenska.

„V rámci programu akce jsme rovněž akcentovali „magické osmičky“ tím, že jsme u příležitosti oslav výročí 100 let založení Československa udělili v rámci 1. společenského večera tradiční ocenění – TLAKAŘE 2018 dvěma významným odborníkům v oboru tlakových a energetických zařízení za českou stranu
doc. Ing. Jiřímu Lukavskému, CSc. a za slovenskou stranu
p. Ing. Jánu Kudlovskému. Kromě tradiční sošky  „tlakařského Oscara“ obdrželi ocenění i jmenovací diplom a v rámci slavnostního aktu jim všichni přítomní zazpívali pod taktovkou Honzy Vančury hymnu „Inženýrskou“ autorů Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa,“ vysvětluje Ing. Miroslav Lhotský.

Ocenění TLAKAŘ ROKU 2018 za Českou republiku přebírá
doc. Ing. Jiří Lukavský, CSc.

Následovalo pak vzpomínání na rok 1968 na Strojní fakultě ČVUT a SAKS (Studentský akademický klub strojařů). „Není náhodou, že šest lektorů letošního ročníku odborného fóra TLAK 2018 jsou pamětníci tehdejších událostí“, doplňuje Dana Kusebauchová.


Sestavu kapely PLAVCI na závěr doplnila i manažerka odborného fóra TLAK, Dana Kusebauchová

„Pro neformální atmosféru večera přispělo kromě evergreenů i vzpomínání Honzy Vančury – na „staré dobré časy v SAKSu“. Kromě vzpomínání na řadu dnes známých osobností jsme zejména zavzpomínali v rámci staletých oslav na Miroslava Horníčka, našeho Krále Majáles, čestného člena a mentora.

Miroslav Horníček by se dožil 10.listopadu 2018 věku 100 let!

Myslím, že se povedlo,“  stručně uzavírá hodnocení společenského večera Ing. Miroslav Lhotský.

Pro pamětníky, i později narozené uveřejňujeme záznam vystoupení skupiny RANGERS v klubu SAKS v roce 1967. Pozorný divák pak jistě najde v záběrech publika i některé lektory a organizátory letošního ročníku 🙂


Závěrečná tradiční „znalostní soutěž“ uzavřela letošní odborné fórum TLAK 2018.

Poděkování patří všem přednášejícím, kteří se zasloužili o odpovídající odbornou úroveň a také partnerům a vystavovatelům odborného fóra, jejichž účast podpořila vysokou společenskou úroveň akce TLAK 2018.

Takže díky všem a těšíme se na shledání na akci TLAK 2019!

Organizátoři.

Související články