TZB-info zve na konferenci Požární bezpečnost staveb 2023

8. odborná konference Požární bezpečnost staveb, kterou pořádá portál TZB-info ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany, se bude konat 21. září v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA na veletrhu FOR ARCH 2023.

Bude možné stavět výškové stavby ze dřeva? A za jakých podmínek? Jak budou zajištěny hromadné garáže s elektromobily z hlediska požární bezpečnosti? Bude se to týkat i stávajících budov? Výškové dřevostavby a hromadné garáže pro parkování elektromobilů, to jsou hlavní témata konference Požární bezpečnost staveb 2023. Nyní jsou předmětem diskusí jak mezi experty z oboru stavebnictví, developery a specialisty požární bezpečnosti na půdě České republiky, tak na úrovni evropské normalizace. V době před konáním konference očekáváme posun v tvorbě předpisů v diskutovaných oborech. Konference je proto jedinečnou příležitostí, jak se s nejaktuálnějšími závěry připravovaných témat prostřednictvím přednášek a panelových diskusí s nejpovolanějšími experty seznámit.

Tradicí jsou přednášky autorů významných staveb o řešení bezpečnosti v kontextu celkového návrhu a realizace jejich projektu. Odborní komentátoři prezentují aktuality a zajímavosti ze stavební praxe, legislativy a zkušebnictví. Na konferenci mají své slovo zástupci Hasičského záchranného sboru, akademičtí pracovníci, projekční ateliéry a experti ze stavební praxe.

Mezi přednášejícími jsou renomovaní experti požární bezpečnosti a dalších oborů, jako například doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MBA, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Josef Král, Ing. arch. Pavel Tomek, Mgr. Radek Kislinger, Bc. Daniel Spáčil, Ing. Stanislav Toman a další.

Na dotazy k jednotlivým tématům konference přednášející odpoví v několika panelových diskusích. Další podrobnosti a analýzy zaznívají díky interakci mezi jednotlivými přednášejícími, posluchači konference a moderátory.

Konference Požární bezpečnost staveb 2023 se uskuteční pod záštitou Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR a Profesní komory požární ochrany. Cílovou skupinou jsou hasiči, stavaři, projektanti, architekti, specialisté technologií, facility manažeři i další odborníci a zástupci bezpečnostních agentur. Akce bude přihlášena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

Příslušníci HZS ČR a studenti mají vstup na konferenci zdarma. Registrace účastníků a program konference naleznete na stránkách konference Požární bezpečnost staveb.

Foto: Konference Požární bezpečnost staveb v PVA EXPO 2022, Praha.
Zdroj: Archiv TZB-info

Související články