Uhelná komise doporučila konec uhlí v roce 2038

Uhelná komise – poradní orgán vlády ČR, doporučila ukončit používání uhlí, coby součást energetického mixu v roce 2038. Rozhodla se tak na základě hlasování (15 členů pro, 2 proti, 2 se zdrželi) pro prostřední scénář útlumu používání uhlí. Komise zdůraznila, že útlum je podmíněn zejména včasnou dostavbou nových jaderných bloků podle harmonogramu a úspěšnou transformaci teplárenství.

Vláda dne 30. července 2019 schválila vznik uhelné komise jako svého poradního orgánu na základě společného návrhu Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Komise má devatenáct členů. Předsedy uhelné komise jsou ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jejím hlavním úkolem bude zhodnocení budoucí potřeby hnědého uhlí a analýza možností odklonu od využívání hnědého uhlí, včetně analýzy vyvolaných dopadů ekonomických, technických, sociálních a na životní prostředí.

Členem Uhelné komise je mimo jiné také dlouholetý lektor odborného fóra TLAK a člen vědecké rady APTI, prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

Související články