Zvýšení bezpečnosti zaměstnanců v provozu: pasivní ochrana přírubových spojů bezpečnostními objímkami

Spolehlivost přírubových spojů můžeme zajistit aktivním nebo pasivním přístupem.

  • Aktivní přístup je založen na předcházení rizik spojených s netěsností přírubového spoje.
  • Pasivní přístup je založen na prevenci spojené s minimalizací následků selhání přírubového spoje.

Aktivním přístupem se rozumí systémové řešení těsnosti přírubových spojů. Jde o vytvoření standardů k montáži přírubových spojů. Cílem těchto standardů pro montáž přírubových spojů je dosažení kontrolované spolehlivosti těsněných přírubových spojů v době jejich provozování. Přírubové spoje jsou odborně navrženy a mají spočítané utahovací momenty podle EN 1591-1 s průkazem těsnosti. Následně proběhne jejich řízená montáž oborným personálem, vyškoleným podle EN 1591-4 pro montáž přírubových spojů.

Více na www.tesneni.cz/cs/komplexni-reseni

Pasivní přístup k ochraně přírubových spojů a armatur pro případ jejich náhlého selhání je použití bezpečnostních objímek Power®Seal EnviGuard. Bezpečnostní objímky na příruby a armatury zamezí vážnému ublížení na zdraví, případně smrti zaměstnanců, kteří by se v danou chvíli pohybovali v blízkosti výronu media (např. páry) z netěsného spoje.

Bezpečnostní objímky jsou vyrobeny z jednoho kusu a zcela chrání přírubový spoj nebo ventil (mimo ovládání armatury).

Bezpečnostní objímky se dají rozdělit na „měkké „a „tvrdé“. Jsou vyrobeny ze speciálních materiálů. Volba typu objímky a jeho materiálové provedení (např. 100% PTFE, nerez,…) se odvíjí od parametrů provozu, např. pro chemický, EX výbušný provoz, media s vysokou teplotou či provozními tlaky.

Objímky jsou testovány na první záchyt výronu média, a to i při opakovaném použití.

Montáž i demontáž objímek je jednouchá. Systém jejich uchycení umožnuje opakovanou montáž při zajištění deklarované ochrany přírub.

Pro upevnění objímek z měkkých materiálů se používají šňůrky, u nerezových objímek pak zámky nebo šroubové spojení.  Pro chemické provozy se objímky vyrábí ze 100% PTFE vč. nití a uvazujících šňůr, které tak nepodléhají degradaci vlivem media nebo teploty.

Objímky jsou vyráběny pro běžné DN PN spoje nebo na zakázku na základě dodaných rozměrů. Některé bezpečnostní objímky mohou být vybaveny identifikátorem uniku média, výpustním otvorem, mohou být v průhledným provedením nebo se zámkem.

www.tesneni.cz/cs/bezpecnostni-objimky-powerseal-enviguard

Komerční článek.

Související články