Úplné pracovní znění zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie

Od 1.1. 2022 nabyla účinnost velká změna zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů provedena zákonem č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Pro přehlednost v uvedeném předpisem uvádíme pracovní verzi úplného aktuální znění předmětného zákona účinného od 1. ledna 2022.

Úplné znění je ke stažení k dispozici zde:

Související články