V roce 2020 bylo dodáno na trh v České republice 85 607 plynových kotlů

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo dílčí statistickou informaci o vývoji dodávek plynových kotlů na český trh mezi roky 2017–2020. Na základě statistického šetření jsou odhadovány následující hodnoty dodávky plynových kotlů určených k vytápění a ohřevu teplé vody.

V roce 2020 bylo na tuzemský trh dodáno 85,6 tisíc plynových kotlů do výkonu 50 kW určených k vytápění a ohřevu teplé vody (meziroční nárůst o 2 %). Z toho bylo 83 tisíc (97 %) kotlů kondenzačních a 2,5 tisíce kotlů konvenčních (3 %). Kombinovaných kotlů bylo dodáno 44 tisíc (52 %), kotlů pouze pro vytápění 41 tisíc (48 %). Závěsných kotlů bylo v roce 2019 dodáno 83 tisíc (97 %), stacionárních 2,5 tisíce (3 %).

2017 2018 2019 2020
Konvenční pro vytápění závěsný 1 08779034760
Konvenční pro vytápění stacionární 0100
Konvenční kombinovaný závěsný 4 2422 1048941300
Konvenční kombinovaný stacionární 1 4491 0151 0451 127
Kondenzační pro vytápění závěsný41 45743 88648 10340 372
Kondenzační pro vytápění stacionární790 832 990 956
Kondenzační kombinovaný závěsný27 32331 60032 44341 388
Kondenzační kombinovaný stacionární 218 191 203 395
Ostatní 12 9 12 10
Celkem 76 578 80 428 84 037 85 607

Dodávka plynových kotlů na trh v ČR v letech 2017 až 2020 (Zdroj: MPO)

Ilustrační foto: Julian HochgesangUnsplash

Související články