Veolia Energie urychluje modernizaci své teplárny, v Karviné se s uhlím skončí dříve

Společnost Veolia Energie ČR se rozhodla přizpůsobit proces modernizace karvinské teplárny aktuální situaci v regionu a potřebě omezovat využití uhlí s důrazem na ochranu životního prostředí. V první fázi postaví kotle na zemní plyn a poté vícepalivový kotel, který bude vyrábět teplo z biomasy a tzv. tuhých alternativních paliv. Modernizace bude stát více než miliardu korun a přinese další výrazné snížení emisí na Karvinsku.

„Nová koncepce modernizace karvinské teplárny umožní dodržet včas všechny ekologické limity, zajistit v plném rozsahu plynulé dodávky tepla na Karvinsku i po plánovaném odstavení Teplárny ČSA a zároveň urychlit odchod od využívání uhlí. Bude to finančně i technicky náročné, ale přínosné. Přípravy už jsme zahájili,“ 

Pavel Míčka, technický ředitel a ředitel pro výkonnost společnosti Veolia Energie ČR

Původní projekt, postavený především na stavbě multipalivového kotle, společnost neopouští, ale časově posouvá a upravuje v souladu s aktuálními trendy. Na základě jednání s krajem i městy a oznámeného útlumu těžby uhlí v regionu, ale i celoevropského úsilí snižování emisí CO2, ke kterému se Veolia hlásí, byl plánovaný mix paliv nového kotle omezen jen na biomasu a tzv. tuhá alternativní paliva (TAP). Ta jsou považovaná za ekologický a legislativně preferovaný způsob využití vytříděných lokálních odpadů, zejména komunálních. Upravený projekt bude muset projít novým procesem EIA a novým územním řízením.

Základním postupem modernizace Teplárny Karviná tedy bude plynofikace s dočasným zachováním podílu ekologizované uhelné technologie, která se úplně odstaví po dokončení výstavby nového multipalivového kotle. To by mohlo nastat v roce 2026.

Teplárna Karviná společně s Teplárnou ČSA zásobuje teplem a teplou vodou 50 tisíc domácností, školy, nemocnice, úřady, obchodní střediska, průmyslové podniky a další objekty v Karviné, Havířově a okolních obcích. Teplárna Karviná prošla v letech 2013 až 2017 rozsáhlou ekologizací a snížila tak emise z výroby tepelné energie o stovky tun ročně. Další modernizace teplárny souvisí mimo jiné s tím, že firma plánuje na konci roku 2022 odstavit a nahradit Teplárnu ČSA, která nebyla modernizována a už nebude vyhovovat zpřísněným limitům.

Ilustrační foto: Veolia Energie

Související články