VYDANÉ ČSN – SRPEN 2020

VYDANÉ ČSN

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352)
kat.č. 510588
Management rizik – Techniky posuzování rizik;
(idt IEC 31010:2019); Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik; Vyhlášena: Březen 2020 S účinností od 2022-07-18 se zrušuje ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik; Vydání: Leden 2011

ČSN EN ISO 11844-3 (03 8211)
kat.č. 510860
Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér;
(idt ISO 11844-3:2020); Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 11844-3 (03 8211) Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér; Vydání: Únor 2007

ČSN EN ISO 9809-1 (07 8521)
kat.č. 510793
Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 1: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1 100 MPa;
(idt ISO 9809-1:2019); Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9809-1 (07 8521) Lahve na plyny – Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení – Část 1: Lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1 100 MPa; Vydání: Prosinec 2010

ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003)
kat.č. 509679
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů;
Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů; Vyhlášena: Únor 2020
S účinností od 2021-08-31 se zrušuje ČSN EN 81-80 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů; Vydání: Červen 2004

ČSN ISO 6750-1 (27 7805)
kat.č. 510652
Stroje pro zemní práce – Návod k používání – Část 1: Obsah a provedení;
Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 6750 (27 7805) Stroje pro zemní práce – Příručka obsluhy – Obsah a provedení; Vydání: Květen 2006

ČSN EN 15399 (38 6433)
kat.č. 510584
Zařízení pro zásobování plynem – Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně;
Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15399 (38 6433) Zařízení pro zásobování plynem – Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně; Vyhlášena: Duben 2019

ČSN EN 14382 (38 6450)
kat.č. 510585
Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně;
Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14382 (38 6450) Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně; Vyhlášena: Únor 2020

ČSN EN ISO 6506-2 (42 0359)
kat.č. 510426
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů;
(idt ISO 6506-2:2017); Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 6506-2 (42 0359) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů; Vyhlášena: Duben 2020

ČSN EN 13216-1 ed. 2 (73 4210)
kat.č. 510807
Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Obecné zkušební metody;
Vydání: Srpen 2020
S účinností od 2021-01-31 se zrušuje ČSN EN 13216-1 (73 4210) Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Všeobecné zkušební metody;
Vydání: Červen 2005 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13216-1 ed. 2 (73 4210) Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Obecné zkušební metody; Vyhlášena: Září 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 81-80 (27 4003)
kat.č. 510171
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů;
Vydání: Červen 2004 Změna Z2; Vydání: Srpen 2020

ČSN EN 13216-1 (73 4210)
kat.č. 510809
Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Všeobecné zkušební metody;
Vydání: Červen 2005 Změna Z2; Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2019

OPRAVY ČSN

ČSN EN 14491 (38 9682)
kat.č. 510677
Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu;
Vydání: Leden 2013 Oprava 1; Vydání: Srpen 2020 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 1991-1-4 (73 0035)
kat.č. 510805
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem;
Vydání: Duben 2007 Oprava 4; Vydání: Srpen 2020 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (73 0035)
kat.č. 510810
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem;
Vydání: Duben 2013 Oprava 1; Vydání: Srpen 2020 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN 74 3305
kat.č. 510660
Ochranná zábradlí;
Vydání: Září 2017 Oprava 2; Vydání: Srpen 2020 (Oprava je vydána tiskem)

NORMY SCHVÁLENÉ

ČSN EN ISO 22109 (13 3007)
kat.č. 510214
Průmyslové armatury – Převodovka pro ventily;
EN ISO 22109:2020; ISO 22109:2020; Platí od 2020-09-01

ČSN EN 81-20 ed. 2 (27 4003)
kat.č. 510073
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů+);
EN 81-20:2020; Platí od 2020-09-01

ČSN EN 81-50 ed. 2 (27 4003)
kat.č. 510074
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent+);
EN 81-50:2020; Platí od 2020-09-01

ČSN EN ISO/IEC 27019 (36 9719)
kat.č. 510101
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Opatření bezpečnosti informací pro energetický průmysl;
EN ISO/IEC 27019:2020; ISO/IEC 27019 Corr. version 2019-08:2017; Platí od 2020-09-01

Související články