Z tendru na dostavbu horkovodu z JE Temelín do Českých Budějovic vzešly dvě vítězné společnosti

ČEZ a.s. oznámil ukončení tendru na dostavbu horkovodu z Temelína do Českých Budějovic. Horkovod dostaví firmy Elte s.r.o. a Energie – stavební a báňská a.s. Konečná hodnota zakázky byla stanovena na 1 695 647 135 Kč. Stavba nabrala více jak dva roky zpoždění, protože se původní zhotovitel dostal do potíží. Zakázku za původně 1,445 miliardy korun vysoutěžila ve výběrovém řízení společnost Tenza.

Původní dodavatel předal společnosti ČEZ a.s. 15 km z celkem dvaceti šesti kilometrů horkovodního potrubí. Práce byly zahájeny na jaře 2019, ale od konce roku 2020 se zcela zastavily. Krajský soud v Brně v červnu 2021 ukončil společnosti Tenza činnost. Novým zhotovitelům tak zbývá dokončit zhruba 11 km horkovodu.

Podle projetu by tak odpadní teplo z jaderné elektrárny mělo pokrýt zhruba 30 % spotřeby Českých Budějovic. Toto množství by mělo přinést úsporu osmdesáti tisíc tun oxidu uhličitého v ovzduší, který by jinak vzniknul spalováním uhlí.

Projekt horkovodního potrubí je třetím nejdelším parovodem v České republice. 26 km potrubí DN 500 je až na výjimky vedeno pod zemí. Na povrchu se v projektu počítá pouze se třemi potrubními mosty a dvěma čerpacími stanicemi.

Související články