Aktuální informace z oboru tlakových a plynových zařízení

Pravidelný regionální seminář, který navazuje na TLAK 2019 proběhne dne 18.6.2019 nově v severočeském Mostu. V polovině května tohoto Legislativní rada vlády zveřejnila doplněný návrh zákona o bezpečném provozování vyhrazených technických zařízení. Na tuto horkou novinku v oboru pružně reagujeme a zařazujeme toto téma do odborného programu našich akcí.

Jedním z témat tohoto semináře bude tento návrh zákona včetně jeho prováděcích předpisů – nařízení vlády provozu tlakových a plynových zařízení.

Seminář je určen všem subjektům působícím v oblasti vyhrazených technických zařízení – projektantům, výrobcům, dodavatelům, inspekčním organizacím, revizním technikům, provozovatelům a ostatní technické veřejnosti.

Seminář organizujeme novou formou prezentace jednotlivých tematických okruhů.

Po krátkém úvodu bude následovat moderovaná diskuze, známá z našich tradičních velkých akcí pod termínem „kulatý stůl“. Tedy formou „žádný dotaz nezůstane nezodpovězen“.

Seminář je organizován formou moderované diskuze na aktuální témata ze zajišťování provozu TZ.

PROGRAM SEMINÁŘE
ORGANIZAČNÍ POKYNY
PŘIHLÁŠKA ON LINE

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Seminář je zařazen do cyklu Akademie APTI.


Související články