APTI připravuje jednodenní semináře k prováděcím předpisům zákona č. 250/2021 Sb.

V současné době vrcholí na Ministerstvu práce a sociálních věcí práce na vypořádání obrovského balíku připomínek k jednotlivým nařízením vlády pro tlaková, plynová, elektrická a zdvihací zařízení. Vzhledem k tomu, že oproti plánu se legislativní proces zpozdil, rozhodla komise pro informatiku, publikace a odborné vzdělávání APTI odložit uskutečnění těchto seminářů až na dobu, kdy budou jednotlivá nařízení vlády zveřejněna ve Sbírce zákonů.

Semináře budou tématicky koncipovány k jednotlivým druhům vyhrazených technických zařízení a organizovány do jednotlivých regionů. V první fázi tak proběhnou semináře v Praze, Ústí nad Labem, Hradci Králové a Telči. Účast bude možná také prostřednictvím on-line přenosu.

Záměrem APTI je, aby účastníci těchto seminářů obdrželi při prezenci tištěnou publikaci Zákon 250/2021 Sb. a prováděcí předpisy, kde budou jednotlivá nařízení publikovaná v platném znění s komentářem. I tato publikace má pozdržené vydání do doby než prováděcí předpisy vyjdou v platném znění ve Sbírce zákonů.

Další informace budou postupně zveřejňovány.

Související články