Bezpečný provoz vyhrazených technických elektrických zařízení

Mám dotaz k zákonu č. 250/2021 Sb. k vyhrazeným technických zařízením. V ust. § 20 odst. 3 písm. c) tohoto zákona je uvedeno: „Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se považuje chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení, pokud byla vydána.“ Pokud tedy není předložena dokumentace např. u elektroinstalace (provozní předpis si u elektrické instalace neumím představit a nedá se jím nahradit průvodní dokumentace, jak občas někde zazní), znamená to, že revizní technik musí ukončit revizní zprávu s vyhodnocením „není schopno bezpečného provozu“?

Odpověď SÚIP:

Dne 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který v ust. § 20 odst. 3 písm. c) definuje, co se považuje za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení: 

„Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se považuje chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení, pokud byla vydána.“ 

Dále v ust. § 20 odst. 4 zákona o VTZ je uvedeno, že: 

„Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel místním provozním předpisem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“ 

Pojmy průvodní dokumentace, provozní dokumentace a místní provozní bezpečnostní předpis jsou již definovány v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Výše uvedená ust. § se vztahují k provozovateli, který je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení (elektrické, plynové, tlakové, zdvihací) používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Další požadavky ve vztahu k provádění revizí a konkrétní dokumentaci k vyhrazeným technických zařízením jsou uvedeny v provádějících právních předpisech k zákonu o VTZ. V případě vyhrazených technických elektrických zařízení se jedná o nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Na závěr obecně uvádíme, že elektroinstalace se provádí na základě projektové dokumentace a revizní technik má mít k provádění výchozí revize a pravidelné revize dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení k dispozici. Chybějící dokumentaci tak provozovatel musí doplnit nebo nechat vypracovat znova.

Zdroj: SÚIP

Související články