Aktuální revize ASME PCC-2 poskytuje metody pro opravy zařízení, potrubí, potrubí a souvisejících pomocných zařízení v rámci ASME Pressure Technology Codes and Standards

ASME PCC-2 poskytuje metody pro opravy zařízení, potrubí, potrubí a souvisejících pomocných zařízení v rámci ASME Pressure Technology Codes and Standards po jejich uvedení do provozu. Tyto metody oprav zahrnují příslušné postupy návrhu, výroby, zkoumání a testování a mohou být dočasné nebo trvalé v závislosti na okolnostech. Metody uvedené v této normě se týkají oprav součástí, pokud je oprava považována za nezbytnou na základě příslušné prohlídky a posouzení závad. Tyto metody inspekce a hodnocení vad nejsou zahrnuty v tomto dokumentu, ale jsou zahrnuty v jiných po-konstrukčních předpisech a normách. Poskytují se pouze technické postupy a informace; administrativní nebo politické požadavky jsou mimo rozsah tohoto standardu.

Klíčové změny této revize zahrnují nové doplňkové články o těsnícím svařování systémů prosakující vody; kvalifikace opravárenských systémů nekovových kompozitů a aktualizace Části 1 – Rozsah, organizace a záměr; Článek 206 o ocelových výztužných objímkách s plným obepnutím pro potrubí; Článek 207 o koutových svařovaných záplatách s vyztužujícími zátkovými svary; článek 211 o nahromadění svaru, překrytí svaru a obnově plátování; Článek 401 o systémech pro opravy nekovových kompozitů: Vysoce rizikové aplikace; Článek 402 o systémech pro opravy nekovových kompozitů: Aplikace s nízkým rizikem; článek 501 o zkoušení tlaku a těsnosti potrubí a zařízení; a článek 503 o zkušebních zařízeních pro místní tlakové zkoušky nebo zkoušky těsnosti svařovaných oprav.

Normy ASME PCC-2-2022 lze objednat zde.

Obsah normy ASME PCC-2-2022 k nahlédnutí.

Související články