Novinky v technické normalizaci – říjen 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Určené normy

ČSN EN 1254-1
138400
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 1: Tvarovky pro měkké nebo tvrdé kapilární připájení k trubkám z mědi

ČSN EN 1254-2
138400
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 2: Tvarovky pro spoje s trubkami z mědi sevřením

ČSN EN 1254-3
138400
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 3: Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami sevřením

ČSN EN 1254-4
138400
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 4: Tvarovky pro spoje se závitem
ČSN EN 1254-5
138400
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé kapilární připájení k trubkám z mědi

ČSN EN 1254-6
138400
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 6: Tvarovky pro spoje s kovovými, plastovými a vícevrstvými trubkami nasunutím

ČSN EN 1254-8
138400
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 8: Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami lisováním

ČSN EN 1254-20
138400
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 20: Definice, rozměry závitu, zkušební metody, odkazy a doplňkové informace

ČSN EN 16767
134030
Průmyslové armatury – Kovové zpětné armatury

ČSN EN 1488
135801
Armatury budov – Pojistné skupiny pro expanzní vodu – Zkoušky a požadavk

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 9712 (01 5004)
kat.č. 515851
Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT;
(idt ISO 9712:2021); Vydání: Říjen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 9712 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT; Vyhlášena: Září 2022

ČSN ISO 24497-1 (05 1190)
kat.č. 515853
Nedestruktivní zkoušení – Magnetická paměť kovů – Část 1: Slovník a obecné
požadavky; Vydání: Říjen 2022

ČSN ISO 24497-2 (05 1190)
kat.č. 515854
Nedestruktivní zkoušení – Magnetická paměť kovů – Část 2: Kontrola svarových
spojů; Vydání: Říjen 2022

ČSN EN 1264-1 (06 0315)
kat.č. 515906
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 1: Definice
a značky; Vydání: Říjen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1264-1 (06 0315) Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 1: Definice a značky;
Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN EN 1264-5 (06 0315)
kat.č. 515907
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 5: Stanovení
tepelného výkonu stěnového a stropního vytápění a podlahového, stěnového
a stropního chlazení; Vydání: Říjen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1264-5 (06 0315) Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 5: Stanovení
tepelného výkonu stěnového a stropního vytápění a podlahového, stěnového a stropního
chlazení; Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN EN 303-5 (07 5303)
kat.č. 515728
Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva,
s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše
500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení; Vydání: Říjen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 303-5 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva,
s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW –
Terminologie, požadavky, zkoušení a značení; Vydání: Leden 2013
ČSN EN 303-5 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva,
s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW –
Terminologie, požadavky, zkoušení a značení; Vyhlášena: Říjen 2021

ČSN EN 81-22 ed. 2 (27 4003)
kat.č. 515065
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu
osob a osob a nákladů – Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
s nakloněnou dráhou; Vydání: Říjen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 81-22 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob
a osob a nákladů – Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou
dráhou; Vyhlášena: Březen 2022
S účinností od 2023-09-30 se zrušuje
ČSN EN 81-22 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob
a osob a nákladů – Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou; Vydání: Říjen 2014

ČSN EN 474-1 (27 7911)
kat.č. 515868
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky;
Vydání: Říjen 2022
S účinností od 2024-03-31 se zrušuje
ČSN EN 474-1+A6 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky; Vyhlášena: Duben 2020

ČSN EN 17533 (69 6000)
kat.č. 515718
Plynný vodík – Lahve a velkoobjemové lahve pro stacionární skladování;
Vydání: Říjen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 17533 (69 6000) Plynný vodík – Lahve a velkoobjemové lahve pro stacionární skladování;
Vyhlášena: Prosinec 2020

Změny ČSN

ČSN EN ISO 7010 (01 8012)
kat.č. 515890
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované
bezpečnostní značky; Vydání: Leden 2021
Změna A2; (idt ISO 7010:2019/A2:2020); Vydání: Říjen 2022

ČSN EN ISO 7010 (01 8012)
kat.č. 515889
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované
bezpečnostní značky; Vydání: Leden 2021
Změna A3; (idt ISO 7010:2019/A3:2021); Vydání: Říjen 2022

ČSN EN 81-22 (27 4003)
kat.č. 515066
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob
a osob a nákladů – Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou; Vydání: Říjen 2014
Změna Z1; Vydání: Říjen 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN IEC 60300-3-4 ed. 2
(01 0690)
kat.č. 515266
Management spolehlivosti – Část 3-4: Pokyn k použití – Pokyny ke specifikaci
požadavků na spolehlivost; EN IEC 60300-3-4:2022; IEC 60300-3-4:2022;
Platí od 2022-11-01
S účinností od 2025-04-15 se zrušuje
ČSN EN 60300-3-4 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-4: Pokyn k použití – Pokyny ke specifikaci
požadavků na spolehlivost; Vyhlášena: Září 2008

ČSN EN 14427 (07 8427)
kat.č. 515264
Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve
na přepravu LPG – Návrh a konstrukce; EN 14427:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-2 (27 7911)
kat.č. 515249
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery;
EN 474-2:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-3 (27 7911)
kat.č. 515259
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 3: Požadavky pro nakladače;
EN 474-3:2022; EN 474-3:2022/AC:2022; Platí od 2022-11-01


Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14427 (07 8427) Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na
přepravu LPG – Návrh a konstrukce; Vydání: Leden 2015

ČSN EN IEC 62872-2 (18 4031)
kat.č. 515263
Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů – Část 2: Internet věcí
(IoT) – Aplikační rámec pro průmyslový požadavek na schopnosti managementu
energetické odezvy; EN IEC 62872-2:2022; IEC 62872-2:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-4 (27 7911)
kat.č. 515258
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro
rýpadlo-nakladače; EN 474-4:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-5 (27 7911)
kat.č. 515257
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 5: Požadavky pro hydraulická
lopatová rýpadla; EN 474-5:2022; EN 474-5:2022/AC:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-6 (27 7911)
kat.č. 515256
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 6: Požadavky pro dampry;
EN 474-6:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-7 (27 7911)
kat.č. 515255
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 7: Požadavky pro skrejpry;
EN 474-7:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-8 (27 7911)
kat.č. 515254
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 8: Požadavky pro grejdry;
EN 474-8:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-9 (27 7911)
kat.č. 515253
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 9: Požadavky pro pokladače
potrubí; EN 474-9:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-10 (27 7911)
kat.č. 515252
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 10: Požadavky pro rýhovače;
EN 474-10:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-11 (27 7911)
kat.č. 515251
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 11: Požadavky pro
kompaktory zeminy a odpadu; EN 474-11:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-12 (27 7911)
kat.č. 515250
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 12: Požadavky pro lanová
rýpadla; EN 474-12:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 17529 (36 9772)
kat.č. 515465
Ochrana dat a soukromí ve fázi návrhu a výchozí ochrana dat a soukromí;
EN 17529:2022; Platí od 2022-11-01

ČSN EN 12259-14+A1 (38 9210)
kat.č. 515348
Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení –
Část 14: Sprinklery pro použití v rezidenčních prostorech;
EN 12259-14:2020+A1:2022; Platí od 2022-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12259-14 (38 9210) Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení –
Část 14: Sprinklery pro použití v obytných objektech; Vyhlášena: Květen 2020

ČSN EN ISO 3459 (64 3129)
kat.č. 515202
Plastové potrubní systémy – Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými
trubkami – Stanovení těsnosti za podtlaku; EN ISO 3459:2022; ISO 3459:2022;
Platí od 2022-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 3459 (64 3129) Plastové potrubní systémy – Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami –
Stanovení těsnosti za podtlaku; Vyhlášena: Září 2015

ČSN EN 308 (69 6308)
kat.č. 515179
Výměníky tepla – Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti tepelně
rekuperačních komponent vzduch-vzduch; EN 308:2022; Platí od 2022-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 308 (69 6308) Výměníky tepla – Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla;
Vydání: Květen 1998

Změny ČSN

ČSN EN 60300-3-4 (01 0690)
kat.č. 515267
Management spolehlivosti – Část 3-4: Pokyn k použití – Pokyny ke specifikaci
požadavků na spolehlivost; Vyhlášena: Září 2008
Změna Z1; Platí od 2022-11-01
Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 60300-3-4 ed. 2 (01 0690) z října 2022,
která tuto normu zcela nahradí od 2025-04-15.

ČSN EN IEC 61918 ed. 3
(18 4021)
kat.č. 515262
Průmyslové komunikační sítě – Instalace komunikačních sítí v průmyslových
provozovnách; Vyhlášena: Květen 2019
Změna A1; (idt EN IEC 61918:2018/A1:2022); (IEC 61918:2018/A1:2022);
Platí od 2022-11-01

ČSN EN 474-1+A6 (27 7911)
kat.č. 515932
Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky;
Vyhlášena: Duben 2020
Změna Z1; Platí od 2022-11-01
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 474-1 (27 7911) z října 2022, která tuto normu
zcela nahradí od 2024-03-31.

Související články