ČEZ zavírá elektrárnu Mělník III, uhlí v teplárnách nahradí plyn, biomasa a moderní technologie

Největší zdroj dálkového tepla v ČR odchází od uhlí. Do roku 2030 bude lokalita Mělník, která zásobuje Prahu, Mělník a Neratovice, vyrábět jen z nízkoemisních zdrojů a významně tak pomůže Skupině ČEZ i Praze a dalším městům dosáhnout ekologických závazků. Prvním krokem v plánované transformaci je odstavení dlouhou dobu největšího elektrárenského uhelného bloku Mělník III dne 17. srpna 2021. Jeho uzavřením se lokalita mění na čistě teplárenskou. Současně startuje příprava výstavby vysoce účinných paroplynových zdrojů a v lokalitě se do budoucna počítá s využitím dalších nízkoemisních technologií, jako jsou kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo zařízení na energetické využití odpadu ZEVO. Ty postupně nahradí hnědouhelné teplárny Mělník II a Mělník I. Plánované ekologické opatření nijak neovlivní kvalitu dodávek odběratelům.

Čtvrtina z celkových emisí CO2 v ČR vznikne při výrobě tepla. ČEZ plánuje do transformace teplárenských lokalit na nízkoemisní investovat v nejbližších letech odhadem 30 až 40 miliard korun. Prvním krokem zezelenání lokality je právě uzavření Elektrárny Mělník III, která jako jediná vyráběla jen elektřinu. V následujících letech dojde k odstavení hnědouhelné jednotky Mělník II, která bude do té doby částečně fungovat v režimu záložního zdroje, a poté se ukončí i provoz jednotky Mělník I. Dodávky tepla, na nichž závisí zhruba 250 tisíc pražských a středočeských domácností, ale nebudou ohroženy, nejprve budou totiž uvedeny do provozu náhradní zdroje. Jako první vyroste plynová kotelna, následovat budou paroplynové zdroje pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

 „Transformace našich teplárenských provozů je jednou z klíčových oblastí, kterými dosáhneme našich ekologických závazků. Ekologizace mělnického zařízení je jedním z významných kroků v dosažení nízkoemisní výroby, které jsme si vytyčili ve strategii Vize 2030 Čistá Energie Zítřka. S ohledem na velikost mělnického zdroje a jeho důležitost pro Prahu budeme právě tam směřovat největší podíl plánovaných investic do modernizace teplárenství.“ 

Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ

Zvažována je také výstavba elektrokotle, který bude sloužit nejen jako výrobní zdroj tepla, ale i pomůže regulovat přenosovou nebo distribuční soustavu. ČEZ současně ověřuje možnosti využití dalších bezemisních technologií v této lokalitě do budoucna, např. rozšíření o kotel na biomasu, spalování ale i výrobu vodíku, nebo tepelná čerpadla s akumulací tepla. Výrobní kapacitu mělnického komplexu doplní zařízení na energetické využití odpadu ZEVO. Stávající skládka uhlí pro mělnickou „trojku“ se v budoucnu může zaplnit fotovoltaickými panely. Společnost Energotrans, která teplárenskou lokalitu provozuje, zároveň jedná s ÚJV Řež o možnosti zprovoznit v areálu experimentální okruh se superkritickým CO2 pro testování točivých strojů. Všechny nové zdroje vzniknou na pozemcích současného areálu a využijí tak stávající budovy i infrastrukturu.

Lokalita Mělník je významným regionálním zaměstnavatelem: poskytuje 300 stálých pracovních míst obyvatelům z okolních měst a obcí a v hlavní sezóně vytváří u dodavatelských firem dalších více jak 1000 pracovních míst. Jednou z priorit provozovatele zařízení proto je, aby plánovaná transformace výrobních zdrojů neměla negativní dopady na zaměstnance.

„Vážíme si našich pracovníků, jejich dlouholeté zkušenosti z provozu jsou pro nás nenahraditelné, proto jsme hledali možnosti, jak si udržet co nejvíce těchto kvalifikovaných odborníků. Zaměstnanci z odstavované Elektrárny Mělník III se s předstihem zacvičovali na přechod do našich tepláren. Podařilo se tak zajistit pracovní pozice pro drtivou většinu našich kolegů.“ 

Miroslav Krpec, generální ředitel Energotrans

Podobným způsobem chce Energotrans postupovat i do budoucna, až se budou uhelné teplárny nahrazovat nově postavenými zdroji.

Související články