Nové normy vydané v srpnu 2021

Výběr technických norem, které mají souvislost s VTZ, BOZP a strojními zařízeními.
Určené normy podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky jsou od 1. ledna 2021 podle novely výše zmíněného zákona volně přístupné formou sponzorovaného přístupu na stránkách https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/
Ostatní technické normy jsou zpřístupněny za poplatek.

Vydané ČSN

ČSN 01 0391
kat.č. 513050
Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky;
Vydání: Srpen 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky;
Vydání: Říjen 2013

ČSN EN ISO 8407 (03 8102)
kat.č. 513072
Koroze kovů a slitin – Odstraňování korozních produktů ze vzorků podrobených
korozním zkouškám;

(idt ISO 8407:2021); Vydání: Srpen 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 8407 (03 8102) Koroze kovů a slitin – Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškám; Vydání: Květen 2013

ČSN CLC/TS 50131-5-1 (33 4591)
kat.č. 513055
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 5-1: Propojení – Požadavky pro drátová propojení I&HAS zařízení umístěných ve střežených prostorech;
Vydání: Srpen 2021

ČSN EN 50110-2 ed. 3 (34 3100)
kat.č. 512911
Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky*);
Vydání: Srpen 2021
S účinností od 2022-12-23 se zrušuje ČSN EN 50110-2 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky; Vydání: Únor 2011

ČSN EN 15188 (38 9605)
kat.č. 512706
Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení;
Vydání: Srpen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15188 (38 9605) Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení; Vyhlášena: Červenec 2021

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 18595 (05 1340)
kat.č. 512382
Odporové svařování – Bodové svařování hliníku a slitin hliníku – Svařitelnost, svařování a zkoušení;
EN ISO 18595:2021; ISO 18595:2021;
Platí od 2021-09-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 18595 (05 1340) Odporové svařování – Bodové svařování hliníku a slitin hliníku – Svařitelnost, svařování a zkoušení; Vydání: Duben 2008

ČSN EN 12814-2 (05 6820)
kat.č. 512380
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 2: Zkouška tahem;
EN 12814-2:2021; Platí od 2021-09-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12814-2 (05 6820) Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 2: Zkouška tahem; Vydání: Září 2001

ČSN EN 12814-8 (05 6820)
kat.č. 512381
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 8: Požadavky;
EN 12814-8:2021; Platí od 2021-09-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12814-8 (05 6820) Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 8: Požadavky; Vydání: Květen 2003

ČSN EN 14222 (07 7822)
kat.č. 512383
Parní kotle z korozivzdorné oceli;
EN 14222:2021; Platí od 2021-09-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14222 (07 7822) Válcové kotle z korozivzdorné oceli; Vydání: Říjen 2003

ČSN EN 13555 (13 1510)
kat.č. 512386
Příruby a přírubové spoje – Parametry těsnění a postupy zkoušení vztahující se k pravidlům pro navrhování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním;
EN 13555:2021; Platí od 2021-09-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13555 (13 1510) Příruby a přírubové spoje – Parametry těsnění a postupy zkoušení vztahující se k pravidlům pro navrhování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním; Vydání: Listopad 2014

ČSN EN 1514-2+A1 (13 1550)
kat.č. 512384
Příruby a přírubové spoje – Těsnění pro příruby s označením PN – Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby;
EN 1514-2:2014+A1:2021; Platí od 2021-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1514-2 (13 1550) Příruby a přírubové spoje – Těsnění pro příruby s označením PN – Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby; Vyhlášena: Srpen 2015

ČSN EN 14772 (13 1552)
kat.č. 512385
Příruby a přírubové spoje – Kontrola a zkoušení těsnění v souladu se soubory norem EN 1514 a EN 12560 v rámci prokazování kvality;
EN 14772:2021; Platí od 2021-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14772 (13 1552) Příruby a přírubové spoje – Zabezpečování jakosti kontroly a zkoušení těsnění v souladu se soubory norem EN 1514 a EN 12560; Vyhlášena: Srpen 2005

ČSN EN 1473 (38 6615)
kat.č. 512833
Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn – Navrhování pozemních zařízení;
EN 1473:2021; Platí od 2021-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1473 (38 6615) Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn – Navrhování pozemních zařízení; Vyhlášena: Srpen 2016

ČSN EN 12115 (63 5401)
kat.č. 512403
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie – Specifikace;
EN 12115:2021; Platí od 2021-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12115 (63 5401) Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie – Specifikace; Vyhlášena: Červenec 2011

ČSN EN 12613 (64 6910)
kat.č. 512407
Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi;
EN 12613:2021; Platí od 2021-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12613 (64 6910) Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi; Vydání: Leden 2010

ČSN EN 17210 (73 4002)
kat.č. 512604
Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí – Funkční požadavky;
EN 17210:2021; Platí od 2021-09-01

Související články