Evropská bioplynová asociace: 2021 byl pro biometan rekordní rok

Podle evropské bioplynové asociace (EBA) byl pro odvětví rok 2021 rekordní. V zemích EU bylo ke konci roku 2021 uvedeno do provozu téměř 300 nových biometanových stanic, což představuje nárůst výrobní kapacity o bezmála 40 %. Mezi země kde se uvedlo nejvíce nových zařízení na výrobu biometanu do provozu patří Francie, Itálie a Dánsko. Ve Francii se díky masivní podpoře uvedlo do provozu nejvíce biometanových stanic v evropě, celkem 123 stanic v roce 2021 a dalších 91 v předchozím roce. Itálie s jedenácti provozy je na druhém místě a třetí příčka patří Dánsku s deseti novými stanicemi.

Uváděný počet bioplynových a biometanových stanic v provozu se v Evropě pohybuje okolo čísla 20 000. Evropská bioplynová asociace odhaduje, že biometan může v roce 2050 pokrývat až 30-40 % celkové spotřeby plynu v EU s odhadovaným výkonem výroby nejméně 1000 TWh ročně. Výroba biometanu je tak jednou z mála skutečně efektivních a udržitelných technologií použitelných v praxi pro dekarbonizaci evropské energetiky, i když má samozřejmě svoje omezení a specifika provozu.

EBA odhaduje, že zhruba 87 % biometanových stanic, které jsou v současné době v provozu je připojena i k plynárenské distribuční síti.

Vzhledem k tomu, že biometan bude hrát stále důležitější roli coby obnovitelné palivo, mělo by v celé Evropě dojít k zefektivní obchodu s biometanem, tedy zavedení příslušné legislativy. Také je pro rozvoj používání biometanu nezbytné upravit evropskou plynárenskou infrastruktu, aby bylo možné vtláčet větší podíly biometanu do distribuční sítě.

Harmen Dekker, ředitel EBA

Mapu aktivních zařízení na výrobu biometanu v roce 2022 v Evropě si lze stáhnout na stránkách EBA:

Download the online version biomethane installations map 2021

Související články