Evropská komise schválila další český režim provozní podpory pro výrobu

Evropská komise 15. prosince 2017 schválila další český režim provozní podpory pro výrobu elektřiny ve vysoce účinných zařízeních kombinované výroby elektřiny a tepla uvedených do provozu v období let 2013–2015 a dále také podporu tepla z obnovitelných zdrojů energie. Evropská komise uznala tyto podpory za slučitelné s vnitřním trhem Evropské unie.

Pro naše teplárenství i obnovitelné zdroje energie je to velmi dobrá zpráva. K dnešnímu dni se podařilo dokončit složité řízení vedené Evropskou komisí o slučitelnosti podpory elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla u zařízení uvedených do provozu v období let 2013–2015 a také o slučitelnosti podpory tepla z obnovitelných zdrojů energie s vnitřním trhem Evropské unie,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

„Jsem velmi ráda, že se po dlouhých letech vyjednávání, diskuzí a konzultací podařilo týmu sekce energetiky našeho ministerstva dokončit toto komplikované notifikační řízení vedené u Evropské komise. Jen připomínám, že v letošním roce jde již o druhé notifikační rozhodnutí v oblasti podpory kombinované výroby elektřiny a tepla a celkově již šesté rozhodnutí o slučitelnosti podpory, které se v oblasti podporovaných zdrojů energie, podařilo týmu na ministerstvu pozitivně dokončit. Česká republika je tímto dalším úspěchem zařazena mezi vůbec nejúspěšnější členské státy v záležitosti získávání pozitivních rozhodnutí Evropské komise a potvrzující také správnost nastavení zavedenému českého systému podpory pro podporované zdroje energie,“ řekla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Lenka Kovačovská.

„Závěrem bych chtěl také velmi poděkovat ostatním členům vyjednávací pracovní skupiny, která se na tomto úspěchu velkou měrou také podílela, tedy kolegům ze Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii, z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a z Energetického regulačního úřadu,“ řekl na závěr ministr Tomáš Hüner.

Vydáním kladného notifikačního rozhodnutí Evropskou komisí o slučitelnosti podpory s pravidly EU pro veřejnou podporu již nic nebrání, aby Energetický regulační úřad vydal v co nejkratší možné době příslušné cenové rozhodnutí. Tím dojde nejen k završení několik roků jednání s EK, ale z pohledu tuzemských podmínek i k uplatnění nařízení vlády č. 266/2017 Sb. ze dne 24 července 2017.

Související články