Veřejná konzultace ohledně předpisů EU týkajících se výrobků používaných při výstavbě budov a infrastruktury

 

Trvání konzultace: 22. ledna 2018 – 16. dubna 2018

Odbor státního zkušebnictví, oddělení stavebních výrobků a technických zařízení, upozorňuje všechny zájemce na možnost zúčastnit se níže uvedené konzultace.

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_cs

Komise zejména uvítá příspěvky od:

  • zainteresovaných osob / soukromých koncových uživatelů stavebních výrobků
  • společností či soukromých podnikatelů, zejména malých a středních podniků (výrobců, dovozců, distributorů, stavitelů, projektantů, dodavatelů, konečných uživatelů)
  • obchodních zástupců (průmyslových sdružení, obchodních komor, profesních organizací)
  • technických subjektů (oznámených subjektů, subjektů pro technické posuzování, normalizačních orgánů, Evropské organizace pro technické posuzování)
  • veřejných orgánů a subjektů provádějících zkoušky (např. inspektorů pro dozor nad trhem / donucovacích orgánů, akreditačních orgánů, oznamujících orgánů, kontaktních míst pro výrobky, stavebních kontrolorů)
  • nevládních organizací
  • akademické obce, výzkumných a technologických organizací
  • zástupců pracovníků ve stavebnictví
  • spotřebitelských organizací

Účelem této veřejné konzultace je nabídnout všem zainteresovaným občanům a subjektům možnost vyjádřit své názory na hlavní otázky týkající se hodnocení a posouzení dopadů. Konzultace zároveň doplňuje předchozí, cílenou konzultaci, která byla určena zúčastněným stranám.

 

Související články