Konference POTRUBÍ 2023 – I. informace

Hradec Králové bude ve dnech 21.-22. února 2023 hostit specializovanou konferenci POTRUBÍ 2023. V rámci dvoudenní konference se představí moderní technologie, postupy a materiály používané při návrhu, realizaci, inspekci a opravách potrubních sítí. Součástí akce bude také prezentace výrobků a služeb.

Hlavní programová témata konference:

Výpočty potrubních systémů s hlavním důrazem na změnu okrajových podmínek
Hodnocení technického stavu potrubí
Možnosti těsnění kritických aplikací
Mechanické a svarové spoje potrubí
Chytrá potrubní síť – možnosti vzdálené správy a diagnostiky prostřednictvím IOT technologií
Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku média v potrubí
Moderní metody vyhledávání úniků v potrubní síti
Mapování korozních úbytků a kontrolu svarů pomocí moderních technologií
Tepelné namáhání potrubí a z něj vyplývající rizika
Moderní metody diagnostiky armatur
Moderní metody NDT – příklady vhodného použití, kombinace metod NDT
Koroze potrubí – vznik defektů
Nové materiály z plastů pro průmyslové rozvody médií
Rehabilitace – opravy potrubních systémů za provozu, instalace kompozitních objímek s dlouhou životností

Foto z předchozích ročníků konference

Výzva pro lektory

Máte zájem o vystoupení v rámci programu konference s odbornou přednáškou? Stáhněte si níže uvedený formulář pro přihlášku odborného příspěvku CALL FOR PAPERS, vyplňte jej a zašlete na adresu konference@medim.cz Přednáška musí být striktně nekomerčního charakteru a o jejím přijetí rozhoduje programový výbor konference. Pokud máte zájem o komerční prezentaci, použijte formulář Objednávka reklamních služeb.

Call for papers / Přihláška odborné přednášky ke stažení

Odborná konference POTRUBÍ 2023 je skvělou příležitostí jak prezentovat výroby a služby a navazovat cenné osobní kontakty. Nedílnou součástí této akce je proto výstava výrobků a služeb v předsálí a prostorech lobby baru hotelu Černigov. Více informací o možnostech Vaší komerční účasti se dozvíte zde.

Objednávka reklamních služeb ke stažení

Související články